Gränskontroll vid inresa i Sverige

Senast uppdaterad 2024-02-19
Den svenska polisen kan utföra gränskontroll när du reser till Sverige från Danmark. Det innebär att du ska kunna uppvisa giltig resehandling vid inresa i Sverige. Läs om vad det innebär för dig som pendlar mellan Sverige och Danmark och vilken resehandling som är godkänd.
Skriv ut

Gränskontroll på Hyllie tågstation i Sverige. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Läs mer om gränskontrollen på polisen.se

 

Vad gäller som giltig legitimation?

Svenska medborgare och medborgare i övriga nordiska länder

Är du svensk medborgare ska du visa pass, körkort eller nationellt ID-kort. 
ID-kort som utfärdats av skattemyndigheter eller en bank räknas inte som ett nationellt ID-kort eftersom det inte framgår vilken nationalitet man har - det framgår endast vilket land som kortet är utfärdat i och räknas därmed inte som giltig legitimation.

Är du medborgare i ett annat nordiskt land, ska du visa pass eller körkort. 

Ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land är tillräckligt för nordiska medborgare. 

 

Läs mer om vad som räknas som giltig legitimation på polisen.se

Medborgare i övriga EU/EES-länder

Medborgare från övriga EU/EES-länder ska visa

  • Giltigt pass


Personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen

  • Giltigt pass, samt dokumentation som visar att du har uppehållstillstånd eller visum i Schengen-området

Medborgare utanför EU/EES

Medborgare i övriga länder ska visa giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år, och ska vara giltigt i minst 3 månader efter hemkomsten. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa i Sverige på Regeringskansliet eller Migrationsverket. 

 

Frågor och svar om gränskontroller

Om jag reser med tåg till Sverige?

Reser du med tåg sker gränskontrollen vanligen på Hyllie Station. Passagerare som kliver av tåget vid Hyllie kontrolleras på perrongen, medan passagerare som reser vidare till Malmö kontrolleras på tåget medan det står still på Hyllie station. 

Om jag reser med bil eller buss över Öresundsbron till Sverige?

Reser du med bil över Öresundsbron sker gränskontrollen vanligen vid betalstationen på Lernacken i Sverige. Det samma gäller dig som reser med buss.

Om jag reser med buss eller färja Helsingör - Helsingborg?

För resande med färja mellan Helsingör och Helsingborg utför svenska polisen gränskontrollen i anslutning till inresa till Sverige.

Ska barn visa pass?

Vid gränskontrollen kontrolleras även barns resehandlingar.

En minderårig nordisk medborgare (under 18 år) som reser med sin vårdnadshavare behöver ingen id-handling om du som vårdnadshavare har giltiga resehandlingar och kan visa att du är barnets vårdnadshavare. Kom bara ihåg att undantaget endast gäller nordiska medborgare och inte om ditt barn reser med mor- eller farföräldrar. Då måste det uppvisas giltig resehandling för barnet.

Vårdnad kan till exempel styrkas genom uppvisande av födelseattest eller annat officiellt intyg, och/eller skriftligt medgivande från icke-medföljande vårdnadshavare.

För mer information om hur du styrker att du är vårdnadshavare, kontakta den svenska polisen på 114 14 eller läs mer på polisen.se.

Om barnet har ett giltigt pass rekommenderar vi att du tar med det. 

Personer under 18 år som reser själva, ska visa giltigt pass eller körkort, och eventuella andra resedokument. 

 

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens deltagare.

Läs mer om att resa med barn på polisen.se

 

Hämta Migrationsverkets förteckning över deltagare i skolresor inom EU

Trafikinformation över Öresundsbron

Om du ska resa över Öresundsbron kan det vara en bra idé at kolla den aktuella trafikinformation och eventuell väntetid. 

Öresundbron uppdaterar regelbundet deras trafikinformation på deras hemsidor.

 

Se aktuel trafikinformation på Öresundsbron

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av