Gränskontroll vid inresa i Sverige

Den svenska polisen utför gränskontroll när du reser till Sverige från Danmark. Det innebär att du ska uppvisa giltig resehandling vid resa mot Sverige. Läs om vad det innebär för dig som pendlar mellan Sverige och Danmark och vilken resehandling som är godkänd.
Skriv ut

Gränskontroll på Hyllie tågstation i Sverige. Foto: News Øresund - Johan Wessman

 

De danska gränserna stängs på grund av coronavirus / covid-19

Den danska regeringen vidtar nu ytterligare åtgärder för att begränsa och hindra spridningen av infektionen med corinavirus och därför stängs de danska gränserna den 14 mars 2020 kl. 12.00. Detta innebär också att gränsen mellan Danmark och Sverige stängs. Ingen kan komma in i Danmark utan en särskild anledning.

 

Läs mer om att de danska gränserna stängs

 

Den svenska regeringen har infört förstärkt gränskontroll vid inresa till Sverige. Det innebär att även du som pendlar dagligen mellan Sverige och Danmark ska kunna uppvisa giltig legitimation.

Vad gäller som giltig legitimation?

Är du svensk medborgare, eller medborgare i ett annat nordiskt land, ska du visa pass, körkort eller nationellt ID-kort. 

Ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land, är normalt tillräckligt för nordiska medborgare, men för att vara säker rekommenderar vi att du tar med dig ditt pass eller ett nationellt id-kort. 

ID-kort som utfärdats av skattemyndigheter eller en bank räknas inte som ett nationellt ID-kort eftersom det inte framgår vilken nationalitet man har - det framgår endast vilket land som kortet är utfärdat i och räknas därmed inte som giltig legitimation. 

Läs mer om vad som räknas som giltig legitimation på polisen.se

Medborgare från övriga EU/EES-länder

Medborgare från övriga EU/EES-länder ska visa

  • Giltigt pass
  • Nationellt ID-kort
    Personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen:
  • Giltigt pass, samt dokumentation som visar att du har uppehållstillstånd eller visum i Schengen-området
Medborgare i övriga länder

Medborgare i övriga länder ska visa giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år, och ska vara giltigt i minst 3 månader efter hemkomsten. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa i Sverige på Regeringskansliet eller Migrationsverket. 

 

Håll dig uppdaterad på Polisen.se

På polisens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid gränskontrollen i Sverige. 

Tillfälliga gränskontroller - polisens arbete

 

Om jag reser med tåg till Sverige?

Reser du med tåg sker gränskontrollen på Hyllie Station. Passagerare som kliver av tåget vid Hyllie kontrolleras på perrongen, medan passagerare som reser vidare till Malmö kontrolleras på tåget medan det står still på Hyllie station. 

Om jag reser med bil eller buss över Öresundsbron till Sverige?

Reser du själv med bil över Öresundsbron sker gränskontrollen vid betalstationen på Lernacken i Sverige. Det samma gäller dig som reser med Gråhundbuss, Netbus eller busslinje 999.

Om jag reser med buss eller färja Helsingör - Helsingborg?

För resande med färja mellan Helsingör och Helsingborg utför svenska polisen gränskontrollen i anslutning av inresa till Sverige.

Ska mitt barn visa pass?

Vid gränskontrollen kontrolleras även barns resehandlingar.

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare behöver ingen id-handling om du som vårdnadshavare har giltiga resehandlingar och kan visa att du är barnets vårdnadshavare. Kom bara ihåg att undantaget endast gäller nordiska medborgare och inte om ditt barn reser med mor- eller farföräldrar. För mer information om hur du styrker att du är vårdnadshavare, kontakta den svenska polisen på 114 14.

Om barnet har ett giltigt pass rekommenderar vi att du tar med det. 

Personer under 18 år som reser själva, ska visa giltigt pass eller ID-kort, och eventuella andra resedokument. 

Fakta om gränskontrollen

Gränskontroll i Danmark vid inresa i Sverige

Gränskontroll vid inresa i Sverige infördes av den svenska regeringen den 4 januari 2016, för att få bättre kontroll över flyktingsituationen. Det innebar att du skulle kunna visa upp giltiga resehandlingar redan i Danmark, innan resa med tåg, buss eller färja från danmark. Denna kontroll upphävdes den 4 maj 2017.

Gränskontroll i Sverige

Gränskontrollen vid inresa i Sverige som infördes den 4 januari 2016, gäller fortfarande. Kontrollen genomförs nu av svensk polis vid ankomst till Sverige - t ex vid betalningsstationen på lernacken vid Öresundsbron, ågstationen i Hyllie och i Helsingborgs hamn. 

Läs mer om kontrollerna på Regeringskansliets hemsida

Läs även om förlängningen av gränskontrollen

Dansk gränskontroll vid inresa till Danmark

Den danska regeringen inför en tillfällig gränskontroll från Sverige till Danmark från och med den 12 november, och preliminärt i 6 månader framåt.

Gränskontrollen innebär punktvis kontroll vid färgeläget i Rønne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och vid tågtrafik från Sverige till Danmark. Det betyder att det görs kontroller vid alla gränsövergångar en till flera gånger i veckan.

Läs mer om gränskontroll i Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att besöka vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Måndag - fredag 10.00 - 15.00