TIN-nummer till din danska arbetsgivare

D. 2023-12-05
Från och med 1 januari 2024 ska du informera din arbetsgivare om ditt TIN-nummer.
Skriv ut

Om du bor i Sverige och jobbar i Danmark, är du skyldig att lämna vissa identitetsuppgifter till din arbetsgivare som betalar ut din lön.

Din arbetsgivare ska rapportera in uppgifterna till Skattestyrelsen, som i sin tur är skyldiga att informera ditt bosättningsland om de inkomster du har fått från Danmark. Därför behöver din arbetsgivare veta ditt danska CPR-nummer och vilket land du bor i. Från och med 1 januari 2024 behöver de också veta ditt TIN-nummer (Tax Identification Number). 

TIN är ditt skatteregistreringsnummer i ditt bosättningsland, det vill säga ditt svenska personnummer. 
Detta är nödvändigt för att säkra identiteten vid utbyte av upplysningar mellan olika länder.

Detta gäller även för dig som får t ex pensionsutbetalningar, studiemedel eller andra förmåner från Danmark. 

Läs mer om TIN på Skattestyrelsen hemsida

Vi stöds av