Rekordmånga söker information om arbetsmarknaden i Greater Copenhagen

D. 2019-04-01
2018 blev ett nytt rekordår för användningen av informationstjänsten Øresunddirekts webbplatser och informationscenter. Det tyder på att intresset för att arbeta, studera och eller bosätta sig på tvärs över Öresund har ökat.
Skriv ut

 

2018 var det 836 967 besök på Øresunddirekts webbplatser som förmedlar myndighetsinformation till den som vill arbeta, studera eller bosätta sig på andra sidan Öresund. Det är en ökning med cirka 12 procent jämfört med 2017, och det högsta besökstalet på Øresunddirekts webbplatser någonsin. Efter ett par år då besökstalet har varit nere på omkring 200 000, är intresset nu uppe på samma nivå som 2007, då besökstalet låg på 821 228. Det är framförallt bland invånare i Sverige som intresset för den danska arbetsmarknaden har ökat. Det visar en stigning på 37 procent i sökandet av information på svenska om jobb och utbildning i Danmark jämfört med 2017.

En integrerad arbetsmarknad över den svensk-danska gränsen är ett av de mål som Greater Copenhagen arbetar för att realisera. Därför är det positivt att fler och fler har fått upp ögonen för att det finns attraktiva jobbmöjligheter i hela regionen, och att rekordmånga använder sig av den hjälp och vägledning som Øresunddirekt kan erbjuda” säger Sara Røpke, sekretariatschef för Greater Copenhagen och Øresunddirekt Danmark.

På informationscentret i Malmö märker man också av det ökade intresset för information om arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Antalet kontakter med invånare och företag steg med mer än 15 procent mellan 2016 och 2017, och det fortsatte att öka mellan 2017 och 2018 med nästan fem procent. Under 2018 var informationscentret i Malmö i kontakt med drygt 22 100 personer och företag.

Vi ser en positiv utveckling med fler aktörer och personer som ser potentialen i vår gemensamma arbetsmarknad och som förstår vikten av att fördjupa sin kunskap om vad man bör tänka på avseende bland annat skatt, socialförsäkring, pension och a-kassa när man bor i ett land men jobbar i ett annat. Våra webbplatser ger ett stort stöd med generell information och informationscentret kan erbjuda en personlig trygghet genom att svara på frågor utifrån den enskilde individens förutsättningar” säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige och informationscentret i Malmö.

 

Ökat intresse för information

Det ökade intresset för information om den gemensamma arbetsmarknaden kan bero på flera faktorer.  En orsak tros vara att restiden för tågpendlare har blivit mer normal efter att ID-kontrollen på Köpenhamns flygplats avskaffades och att tätare tågavgångar har satts in. Den existerande gränskontrollen på Hyllie station ger en extra väntetid på ca 5 minuter och är numera inräknad i tågtidtabellen.

En annan förklaring till att invånare i Sverige är mer intresserade av att arbeta i Danmark kan vara att lönenivåerna generellt är högre på den danska sidan av Öresund, vilket bland annat beror på att de svenska arbetsgivaravgifterna är väsentligt högre än de danska. I kombination med den rekordlåga svenska kronkursen kan man få en väsentligt högre lön om man är bosatt i Sverige och pendlar till arbete i Danmark. 

Omvänt kan det även vara attraktivt för invånare i Danmark att ta jobb på den andra sidan Öresund, på grund av möjligheten att ansöka om svensk SINK-skatt som säkrar en låg beskattning av personer bosatta i Danmark med arbete i Sverige. Under 2018 var SINK-skatten 25 procent. Det finns dessutom goda villkor för pension och familjeförmåner som också ökar dragningskraften till den svenska arbetsmarknaden.

Vidare har Øresunddirekt ökat sin uppsökande verksamhet i syfte att sprida budskapet om vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden i Greater Copenhagen och hur Øresunddirekt kan hjälpa till. Det har man gjort genom att delta på fler events, fler jobb- och rekryteringsmässor, ett ökat samarbete med gymnasieskolor och genom att träffa tjänstemän på kommuner och andra organisationer som i sin tur är i kontakt med potentiella gränspendlare.

Att så ett första frö på till exempel en jobb- och rekryteringsmässa och att sedan kunna erbjuda generell information på våra webbplatser och personlig information på informationscentret, det är en av några förutsättningar för både ett ökat intresse och en ökad mobilitet länderna emellan” avslutar Sandra Forsén verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige och informationscentret i Malmö.

 

Kontaktpersoner för ytterligare information
Sandra Forsén, verksamhetsansvarig, Øresunddirekt Sverige, tel: +46 10 224 13 28
Jens Thomsen, pressansvarig, Greater Copenhagen Committee, tel: +45 21 28 65 60


Kort om Øresunddirekt 
Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst, som sedan öppnandet av Öresundsbron år 2000, har förmedlat offentlig information från myndigheter till invånare och företag i Greater Copenhagen. Øresunddirekt Danmark driver webbplatserna oresunddirekt.com och oresunddirektbusiness.com och är en del av Greater Copenhagen-organisationen. Øresunddirekt Sverige är en samverkan mellan svenska myndigheter och driver informationscenter Øresunddirekt i Malmö och en pop-up filial i Helsingborg.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av