Øresunddirekt – 20 år i Öresundsregionens tjänst!

D. 2020-06-30
Det är 20 år sedan Øresunddirekt öppnade och började leverera information till öresundspendlare och verksamheter i Öresundsregionen.
Skriv ut

Øresunddirekt har ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion i Köpenhamn. Foto: Anna Palmehag, News Øresund.

Den 28 juni 2000 slog Øresunddirekt upp dörrarna för att vägleda gränspendlare, och samma dag som Öresundsbron invigdes den 1 juni såg hemsidorna dagens ljus. 

20-årsjubileum

Med anledning av Øresunddirekts 20-årsjubileum, har många av våra samarbetspartners och andra aktörer i Öresundsregionen hört av sig och gratulerat oss. 

Se alla gratulationer 

Informationsbro

Visionen att skapa en ”informationsbro” för att hjälpa gränspendlare och företag med svåra skatte-, socialförsäkrings- och a-kasse-regler var dock stark och drev processen framåt och lade grunden till det Øresunddirekt som finns idag och det informations- integrations- och gränshinderuppdrag som nu formar verksamheten.

"Bristen på information är det största hindret för en integrerad arbetsmarknad. Att få rätt information är avgörande för att människor och företag ska känna sig trygga med sina beslut och avgörande för att den gemensamma arbetsmarknaden ska fungera," säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Centralt verktyg


Från början såg man på Øresunddirekt som tidsbegränsat projekt och hade en tilltro till att regionen efter några år skulle ”sköta sig själv”. Men tiden utvisade att så inte var fallet och Øresunddirekt är numera ett centralt verktyg för den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Informationsbehovet är föränderligt över tiden och Øresunddirekts myndighetsexperter har sedan start varit i kontakt med hundratusentals människor och svarat på frågor som rör allt från skatt, a-kassa, pension, föräldrapenning, barnbidrag och arbetsmarknad.

Årets coronakris har inte bara satt gränsregionerna på kartan utan också betonat behovet av solid gränsregional information från myndigheterna till invånare och företag i regionen, och sedan mitten av mars har Øresunddirekt gjort sitt yttersta för att svara på frågor om pandemins påverkan på arbetsmarknaden och näringslivet.

"Pandemin visar att nationella beslut i kristider har stor inverkan på pendlingen och arbetsmarknaden i Öresund. Øresunddirekt har spelat en viktig roll i att tillhandahålla information till pendlare och företag under krisen. Øresunddirekt är avgörande för att få tillväxten tillbaka på rätt spår," säger Tue David Bak, Managing Director för Greater Copenhagen Committee med ansvar för Øresunddirekt i Danmark.

Under årets första sex månader har antalet besök på Øresunddirekts hemsidor ökat nästan 30 procent i jämförelse med samma period 2019. Øresunddirekts hemsidor hade över 645 500 besök under första halvåret.

Historien


Med anledning av Øresunddirekts 20-årsjubileum berättar en ny rapport från Øresundsinstituttet om informationstjänstens historia och den resa som påbörjades 1999.

 

Läs rapporten här (pdf)

 

Läs en kort version av rapporten (pdf)

 


För mer information kontakta:

Malin Dahl

Tf Verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige

E-post: malin.dahl@lansstyrelsen.se

Telefon: +46 (0)10-224 1328

 

Sandra Forsén, tidigare verksamhetsansvarig för Øresunddirekt i Sverige, berättar att Øresunddirekt har arbetat i 20 år med att underlätta för pendlare och företag.

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Läs mer om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com och på www.oresunddirektbusiness.com

Øresunddirekt 2020 - historik. Foto: Anna Palmehag, News Øresund

Vi stöds av