Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Ny rapport - 20 år med Øresunddirekt

D. 2021-01-21
2020 firade Øresunddirekt att det var 20 år sedan som vi började leverera information till arbetspendlare och verksamheter i Öresundsregionen. Med anledning av jubileet publiceras en rapport över Øresunddirekts historik, nulägesanalys och framtidsperspektiv. Rapporten visar att behovet av Øresunddirekt fortfarande är starkt. Ett tydligt tecken på det är att besöken på webbplatsen ökade med 35,8 % förra året.
Skriv ut

Foto: Anna Palmehag, News Øresund.

I rapporten berättas om ett av de mycket få öresundsinitiativ från förra sekelskiftet som fortfarande är igång. Øresunddirekt är ett unikt samarbete över land- och myndighetsgränser som överlevt tidens tand. I somras släpptes en delrapport med fokus på historiken och nu är det dags att lansera den fullständiga rapporten.

 

Etablerat verktyg

Øresunddirekt startade som ett tidsbegränsat projekt med en vision om att regionen efter några år skulle vara självgående. Så blev det nu inte och Øresunddirekt fick fortsätta sin viktiga verksamhet. Med det fysiska informationscentret i Malmö och de alltid uppdaterade hemsidorna - är Øresunddirekt numera ett väletablerat verktyg för den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Nya gränsarbetare och företag tillkommer kontinuerligt och informationsbehovet förändras i takt med livssituation och omvärldshändelser. Øresunddirekts myndighetsexperter har sedan start varit i kontakt med hundratusentals människor och besvarat komplicerade skatte-, socialförsäkrings-, arbetsmarknads- och a-kassefrågor.

-Invånare och företag i Öresundsregionen behöver hjälp med att navigera i de olika ländernas regelsystem och det är det vi gjort med stor framgång i tjugo år. Något som alla – även staterna – har stor glädje av. Inte minst ekonomiskt då det kostar mycket för individen och för samhället när det blir fel. Vårt motto är att våra kunder ska få verktygen så att de kan göra rätt från början, säger Malin Dahl tf verksamhetsansvarig.

 

Pandemin en utmaning

Covid 19-perioden har varit extra utmanande för gränsarbetarna som ska förhålla sig till två länders restriktioner och rekommendationer. Under 2020 har Øresunddirekt gjort många akutinsatser med att samla in ny information för att omsätta det i artiklar på hemsidorna och kompetensutveckla personalen. Det arbetet har också identifierat många nya utmaningar som förts vidare till beslutsfattare på båda sidor sundet. Behovet av en även i framtiden välfungerande informationstjänst har visats sig tydligt.

- Pandemin visar att nationella beslut i kristider har stor inverkan på pendlingen och arbetsmarknaden i Öresund. Øresunddirekt spelar en viktig roll i att tillhandahålla information till pendlare och företag under krisen. Øresunddirekt är avgörande för att få den ekonomiska integrationen mellan Skåne och Köpenhamnsregionen tillbaka på rätt spår, säger Tue David Bak, Managing Director för Greater Copenhagen och ansvarig för Øresunddirekt i Danmark.

Under 2020 har antalet besök på Øresunddirekts hemsidor ökat 35,8 procent i jämförelse med samma 2019. Øresunddirekts hemsidor hade över 1 280 500 besök under 2020.

 

Rapporten hittar ni här i kortversion

Det finns även en fullversion

Analysen är framtagen av Øresundsinstittutet på uppdrag av Øresunddirekt.

 

För mer information kontakta:

Malin Dahl, Tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige
E-post: malin.dahl@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 768 00 16 95

 

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Läs mer om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com och på www.oresunddirektbusiness.com

Vi stöds av