Köpenhamns kommun stöttar Øresunddirekt

D. 2023-08-21
Köpenhamns kommun är ett viktigt stöd för Øresunddirekt, och bidrar starkt till utvecklingen av vår plattform och visionen om en ännu mer integrerad arbetsmarknad mellan Danmark och Sverige. Vi vill därför passa på att tacka för stödet.
Skriv ut

Köpenhamns kommun spelar en avgörande roll för att skapa synergi på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Förutom att vara den största kommunen i Danmark, med cirka 650.000 invånare, är det också en av de snabbast växande kommunerna. Antalet invånare förväntas öka med ytterligare minst 50.000 invånare de kommande åren. Här bor också cirka 12.000 svenska medborgare.

Kommunen spelar en viktig roll när det gäller den breda arbetsmarknaden mellan Danmark och Sverige. Nästan hälften av alla öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark har jobb inom Köpenhamns kommuns gränser. Cirka 44 procent av de svenska öresundspendlarna korsar Öresund och bidrar till dansk arbetskraft just här.

Köpenhamns kommun är också en viktig partner till Øresunddirekt, och bidrar till utvecklingen av vår plattform och visionen om en ännu mer integrerad arbetsmarknad mellan Danmark och Sverige. Kommunen har historiskt finansierat flera olika utvecklingsprojekt i Øresunddirekts regi, med syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Under 2023 och 2024 bidrar kommunen också med delfinansiering av driften av Øresunddirekts hemsidor, som möjliggör den digitala informations- och kunskapsdelning som organisationen ansvarar för.

Dessutom är kommunen en stark sparringpartner när det gäller den gränsregionala informationen som Øresunddirekt levererar. Øresunddirekt har en viktig roll i att sprida information direkt anpassat till gränspendlarna på båda sidor av Öresund, och utöver de svenska organisationerna Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen, samarbetar organisationen med bland annat Köpenhamns kommuns Borgerservice, Jobcenter och Studievalg, för att nämna några.

Många stora arbetsplatser i Köpenhamns kommun hänvisar sina nyanställda svenskar till oss på Øresunddirekt, och våra EURES-rådgivare håller ofta möten och informationsträffar för danskbaserade företag och organisationer som har behov av att veta mer om vilka regler som gäller vid gränspendling, både för arbetsgivare och arbetstagare. Vi har ofta kontakt med både stora och små företag i kommunen, som vittnar om brist på kunskap om gränsregional information hos respektive lands myndigheter, och att det därför är ovärderligt för dem att Øresunddirekt finns och är specialister på regelverken i båda länder, och hur de hänger samman.

Vi tackar Köpenhamns kommun för samarbetet, och hoppas på fortsatt gott samarbete och finansiellt bidrag även i framtiden!

Vi stöds av