Øresunddirekt fortsätter sin satsning i Helsingborg under 2020

D. 2020-03-15
I februari 2019 invigdes Øresunddirekts pop-up filial hos Arbetsmarknadsförvaltningen i Scala-huset på Gasverksgatan 2 i Helsingborg. Under det gångna året har myndighetsexperter varit på plats 13 måndagar för att vägleda svenska och danska invånare och företag med regler gällande skatt, socialförsäkring och arbetsmarknad i Öresundsregionen. Satsningen har fallit väl ut och därför kommer man att förlänga den under hela 2020.
Skriv ut

Den första måndagen i månaden, med start måndagen den 3 februari 2020, kommer myndighetsexperter från Øresunddirekt åter att finnas på plats i Helsingborg. Målet med satsningen är att även fortsättningsvis synliggöra och öka kännedomen om den gemensamma arbetsmarknaden samt de möjligheter som finns på båda sidor sundet.

– För Øresunddirekt är det viktigt att vara tillgänglig i hela regionen och i den norra delen av regionen där det geografiska avståndet mellan Sverige och Danmark är kortast finns goda förutsättningar för smidig pendling samtidigt som potentialen är stor, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för informationscenter Øresunddirekt.

Genom pop-up filialen i Helsingborg får fler människor tillgång till ett personligt möte och en möjlighet till individuellt anpassad information. De måndagar pop-up filialen är öppen håller Øresunddirekt också ett informationsmöte om den danska arbetsmarknaden som startar kl. 13.00.

- Egen försörjning via arbete är en av de viktigaste nycklarna för att lösa många av de samhällsproblem som vi står inför. För att fler jobb ska växa fram krävs fokus på tillväxt och en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen. I det perspektivet är jag glad att Øresunddirekt bestämt sig för att fortsätta sin satsning i Helsingborg, så att både invånare och företag kan få vägledning och information kring vad som gäller när man vill jobba, studera eller kanske etablera företag på andra sidan Sundet, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.


Om Øresunddirekt


Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. På informationscentret i Malmö kan man träffa experter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skatteverket och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Företag kan även boka kostnadsfri företagsvägledning i Malmö eller skicka in frågor on-line om etablering, rekrytering och affärer över sundet. 

Pop-up filialen i Helsingborg håller öppet första måndagen i månaden kl. 10 – 15 med start måndagen den 3 februari. Övriga tillfällen under våren 2020 är den 2 mars, den 4 maj och den 1 juni. (OBS, tills vidare inställt pga Corona)

 

Läs mer om Øresunddirekt

Läs mer om Øresunddirektbusiness

För mer information kontakta:


Malin Dahl

Tf Verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige

E-post: malin.dahl@lansstyrelsen.se

Telefon: +46 (0)10-224 1328

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av