Öresundsrådgivarna firar 5 år av framgångsrik rådgivning till företagare i Greater Copenhagen

D. 2017-02-10
Den 2 oktober 2017 är det fem år sedan Öresundsrådgivarna startade hos Øresunddirekts informationscenter i Malmö. Öresundsrådgivarna är en tjänst som erbjuder gratis rådgivning till företagare som vill göra affärer på båda sidor Öresund.
Skriv ut

Fr.v. Sandra Forsén, verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige, Jenny Citré, företagsrådgivare NyföretagarCentrum Öresund, Ann Landholm, handläggare Skatteverket och Stig Sørensen, Erhvervsrådgiver Københavns Erhvervshus. 

Utvecklingen de senaste 5 åren
2012 fick Stig Sørensen från Københavns Erhvervshus och Inga-Lill Lellky från Øresunddirekt i uppdrag att hitta ett sätt att stötta företagare som vill vara verksamma på båda sidor Öresund, vilket ledde till att Öresundsrådgivarna startades. Idén var att få företagsrådgivare från båda sidor arbeta tillsammans för att kunna de lösa problem som man som företagare ställs inför. Rådgivningen skedde till en början med drop in-tider där företagarna oanmält kunde dyka upp, men ganska snabbt gick man över till online-bokning för att få bättre koll på hur många som dök upp för rådgivning. Varje tisdag har rådgivarna tre bokningsbara tider, och det är i princip fullbokat varje vecka. Under 2016 träffade rådgivarna 76 olika företag. Upplägget på rådgivningssamtalen har också förändrats lite med tiden. Från början träffade företagarna varje rådgivare var för 

sig, men man kunde snabbt se att många av frågorna berörde samtliga verksamheters kompetenser, och genom att alla tre rådgivare kunde träffa företagarna tillsammans blev rådgivningen effektivare. 
Företagare från alla branscher
Företagarna som vänder sig till Öresundsrådgivarna kommer från flera olika branscher och arbetar med allt från bygg och IT till försäljning och konsultverksamhet. Frågorna är ofta unika för varje verksamhet, därför är det extra viktigt med det personliga mötet. ”Det är ca 60% svenska företagare och 40% danska företagare som söker rådgivningen”, säger Stig Sørensen. Och det är inte bara företagare från Greater Copenhagen, eftersom det finns mycket information att hitta online på oresunddirektbusiness.com är det inte sällan det blir telefonmöten med företagare från andra delar av Sverige och Danmark. ”Flera verksamheter från Stockholm vill in på danska marknaden och det samma ser vi på den danska sidan”.
 
Information är nyckeln till att våga ta steget över sundet
Enligt Jenny Citrén handlar det ofta om att få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle: ”Vi vill sänka tröskeln för företagande över Öresund, och mycket av det handlar om att göra informationen mer lättillgänglig. Vi lyssnar in vilken typ av frågor de ställs inför, och guidar dem rätt. Vi släpper inte taget om företagarna förrän vi vet att de är i hamn”. ”Vi gör det här för företagens skull”, fortsätter Stig. ”Små verksamheter drabbas hårt om de gör misstag, därför är det så viktigt att vi får kontakt med dem så tidigt som möjligt så att de har den information de behöver för att kunna göra rätt från början”. Det är inte bara frågor om regler och lagar, utan det handlar även om kutym, kulturskillnader och hur man bäst marknadsför sig i respektive land. Och hittills har det gått väldigt bra för företagarna som de har rådgivit; 50 % har startat företag inom 24 mån, och 80% av de nystartade företagen är fortfarande verksamma efter 3 år.
 
Framtiden för Öresundsrådgivarna
I framtiden hoppas Öresundsrådgivarna på att se ännu mer samarbete tvärs över sundet, och att nätverkandet över Öresund fortsätter att växa. “Det betyder mycket för mindre verksamheter att ha ett nätverk där de kan dela erfarenheter med varandra”, säger Stig.
 
Fokus ligger även på att bidra till att reducera gränshinder för företagande i Greater Copenhagen.
 
Läs mer om 
Öresundsrådgivarna på oresunddirektbusiness.com

På Øresunddirekts informationscenter ges till vardags information till privatpersoner som har frågor gällande arbete, flytt och studier över Öresund. Representanter från bland annat Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns alltid på plats, och inte sällan kan de även bistå företagarna med information som rör personalfrågor. Många företagare är egenföretagare och berörs även privat av regler gällande skatt och socialförsäkring. ”Medborgare- och företagsfrågorna går in i varandra, därför är det så himla bra att vi har hela paketet här på informationscentret”, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige.

Vi stöds av