Gränskontroll vid inresa i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Den danska polisen kan utföra periodisk gränskontroll vid inresa till Danmark. Periodisk kontroll innebär att man gör stickprover, där ett urval resenärer kontrolleras.
Skriv ut

Foto: News Øresund

Vad gäller som giltig resehandling vid dansk gränskontroll?

Nordiska medborgare

Är du svensk medborgare, eller medborgare i ett annat nordiskt land, ska du visa giltigt pass, körkort eller nationellt ID-kort. 

Ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land, är normalt tillräckligt för nordiska medborgare, men för att vara säker rekommenderar vi att du tar med dig ditt pass eller ett nationellt id-kort. 

ID-kort som utfärdats av skattemyndigheter eller en bank räknas inte som ett nationellt ID-kort eftersom det inte framgår vilken nationalitet man har - det framgår endast vilket land som kortet är utfärdat i och räknas därmed inte som giltig legitimation. 

Nordiska medborgare under 18 år

Samma regler som för vuxna gäller för minderåriga nordiska medborgare, som reser utan vårdnadshavare. Men om man reser tillsammans med sin vårdnadshavare behövs ingen egen resehandling, om vårdnadshavaren har giltiga resehandlingar och kan bevisa att den är barnets vårdnadshavare. 

Detta kan till exempel styrkas genom uppvisande av födelseattest eller annat officiellt intyg.

Barn och ungdomar på skolresa till Danmark

Skolelever under 18 år som reser till Danmark på skolutflykt eller klassresa, behöver inte visa pass vid inresa. I stället ska ansvarig lärare eller person över 18 år kunna visa en lista över de resande, en så kallad "skolerejseliste", samt kunna visa dokumentation för resans syfte. 

Läs mer om och beställ skolerejseliste på nyidanmark.dk

 

De skolelever i gruppen som är tredjelandsmedborgare behöver även ha ett intyg från Migrationsverket. 

Hämta dokumentation på Migrationsverkets hemsida

EU/EES-medborgare

För icke-nordiska EU/EES-medborgare är följande godkänt som giltig dokumentation vid inresa:

  • Giltigt pass
  • Nationellt ID-kort
Tredjelandsmedborgare

För tjedjelandsmedborgare är följande godkänt som giltig dokumentation vid inresa:

  • Giltigt pass, och
  • Eventuellt visum eller uppehållstillstånd til Schengenområdet. 

Var genomförs gränskontrollen?

Med tåg till Danmark

Danska polisen utför periodvis gränskontroller antingen på tåget eller på perrongen vid ankomst. Här ska du kunna visa giltiga resehandlingar som nämns ovan. Kontrollerna utförs punktvis i perioder, och ska inte påverka tidtabellen för tåget.

Med bil eller buss till Danmark

Om du åker över Öresundsbron, kommer danska polisen periodvis att stå på den danska sidan (vanligen vid Peberholmen) för att utföra gränskontroller, där du ska kunna visa giltiga resehandlingar. Polisen kan också kräva att göra en undersökning av bilen. 

Med färja till Danmark

Reser du med färja mellan Helsingborg och Helsingör, eller mellan Ystad och Rønne, genomförs också gränskontroller periodvis, och du ska kunna visa giltiga resehandlingar. Kontroller genomförs normalt när du går av färjan på dansk grund.  

Trafikinformation över Öresundsbron

Om du ska resa över Öresundsbron kan det vara en bra idé at kolla den aktuella trafikinformation och eventuell väntetid. 

Öresundsbron uppdaterar regelbundet deras trafikinformation på deras hemsidor.

 

Se aktuel trafikinformation på Öresundsbron

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Har du upplevt ett gränshinder?

Øresunddirekt arbetar aktivt med att minimera gränshinder i Öresundsregionen. Hjälp oss med att inrapportera gränsproblem.

Vi stöds av