Informationsmöte: Göra affärer och etablera företag i Danmark (Helsingborg)

Danmark är Skånes närmaste exportmarknad – nästan på hemmaplan, endast en broresa eller färjeresa bort. Möjligheterna är stora men samtidigt är lagar och affärskultur annorlunda. Øresundsinstituttet arrangerar därför två gratis informations- och rådgivningsmöten i samarbete med KPMG:s Öresundsgrupp, Øresunddirekt, Øresundsadvokater, Malmö stad och Helsingborgs stad.
Skriv ut

PROGRAM

07.45 – 08.00
Samling 

08.00 – 08.05
Välkomna
Helsingborgs stad

08.05 – 08.20
Øresundsinstituttet
Affärskultur och likheter/olikheter mellan Danmark och Sverige

08.20 – 08.35
Øresunddirekt
Öresundsvägledning och Öresundsexperter – information om
kostnadsfri informationsservice för företag

08.35 – 08.50
Øresundsadvokater
Juridiska och strukturella skillnader mellan Sverige och Danmark när det gäller ansvar och arbete i bolagsstyrelser

08.50 – 09.20
KPMG:s Öresundsgrupp
Affärs-, skatte- och socialförsäkringsmässiga möjligheter och fallgropar vid etablering av bolag i Danmark

09.20 – 10.30
Möjlighet att samtala med talarna

 

Deltagande är gratis.

 

Anmäl dig mötet här

Informationsmöte: Göra affärer och etablera företag i Danmark (Helsingborg)

Startdatum

den 18 november 2021 kl. 08:00

Slutdatum

den 18 november 2021 kl. 10:30

Adress

Helsingborgs stad, Drottninggatan 7 A – lokal Auditoriet.

Vi stöds av