Tandläkare när du jobbar i Danmark

I Danmark har alla under 18 år rätt till gratis tandvård. Du som bor i Sverige och jobbar i Danmark kan fortsätta att gå till en svensk tandläkare. Du ska dock ansöka om ett intyg från Försäkringskassan.

Gå till tandläkare i Danmark


Tandvårdsbidrag i Danmark

Hur stort ditt bidrag blir beror på hur gammal du är. Är du mellan 18 och 25 är bidraget 65 procent av priset. Är du över 26 får du 40 procent i bidrag. Även du som pendlar mellan din bostad i Sverige och ett arbete i Danmark har rätt till bidraget när du besöker en tandläkare i Danmark.

Akut tandvård i Danmark
Om du behöver akut tandvård utanför tandläkarnas normala öppettider, till exempel när du har tandvärk eller en skada har uppstått, kan du kontakta en jourhavande tandläkare. Jourhavande tandläkare finns antingen på en klinik i lokalområdet eller som en del av akuten. Pendlare har rätt till samma bidrag som personer som bor i Danmark. Tänk dock på att den danska sjukförsäkringen inte betalar för behandlingar som utförs i Sverige.

Tandläkare i Sverige när du jobbar i Danmark

Du som bor i Sverige men arbetar i Danmark och är socialförsäkrad där, har också rätt till svensk subventionerad tandvård. Innan du besöker tandläkaren ska du ansöka om ett intyg från Försäkringskassan som du ska visa upp vid besöket. Intyget heter "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" (FK 5164).

Du ansöker om intyget genom att skriva till:

Försäkringskassan
Inläsningscentralen
839 88 Östersund


I ansökan ska du bifoga:

  • kopia på anställningsbevis
  • ditt senaste lönebesked
  • kontaktuppgifter till din arbetsgivare

Kom ihåg att skriva ditt svenska personnummer på alla dokument som du skickar in.