Tandläkare

Tandläkare när du jobbar i Danmark

I Danmark har alla under 18 år rätt till gratis tandvård. Du som bor i Sverige och jobbar i Danmark kan fortsätta att gå till en svensk tandläkare. Du ska dock ansöka om ett intyg från Försäkringskassan.

Sjukvårdssystemet i Danmark

Det danska sjukvårdssystemet består av flera offentliga institutioner och funktioner. Sjukvården organiseras först och främst av de fem regioner som Danmark är indelat i.

Rätt till sjukvård när du jobbar i Danmark

Danmark har offentlig sjukvård vilket betyder att du har rätt att bli behandlad hos en läkare eller på ett sjukhus. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, kan du välja i vilket land du vill behandlas.