Sjukvårdssystemet i Danmark

Det danska sjukvårdssystemet består av flera offentliga institutioner och funktioner. Sjukvården organiseras först och främst av de fem regioner som Danmark är indelat i.

Vi ger dig här en kort introduktion om hur det danska systemet för sjukvård är uppbyggt: sundhedsstyrelsen, regionerna och kommunerna.

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet är den överordnade myndigheten för sjukvård i Danmark. Ministeriet samordnar och koordinerar bland annat sjukhussystemet, den offentliga sjukvårdsförsäkringen, läkemedel och apotek. Dessutom stiftar de lagar inom området.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen är den högsta myndigheten inom sjukvårdsområdet. Sundhedsstyelsen hjälper såväl privata som offentliga verksamheter att tolka regler och lagar inom sjukvårdsområdet. 

Regionerna

De fem regionerna i Danmark står för driften av sjukhusen och psykriatisk behandling i respektive område. Regionerna har ansvaret för sjuvårdspersonal, praktiserande läkare, specialläkare, tandläkare, fysioterapeuter och psykologer med flera. 

Kommunerna

Kommunerna har ansvar för bland annat förebyggande friskvårdsordningar för barn och unga, hemtjänst, barntandvård och skolsjukvård. Kommunerna beviljar också det gula sjukförsäkringskortet och ansvarar för medborgarens rätt att välja egen läkare. I Danmark är medborgaren knuten till en läkare vid en specifik klinik, vilket kan jämföras med val av vårdcentral i Sverige.