Rätt till sjukvård när du jobbar i Danmark

Danmark har offentlig sjukvård vilket betyder att du har rätt att bli behandlad hos en läkare eller på ett sjukhus. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, kan du välja i vilket land du vill behandlas.

Rätt till sjukvård i Danmark

Danmark har offentlig sjukvård vilket betyder att du har rätt att bli behandlad hos en läkare eller på ett sjukhus. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, kan du välja i vilket land du vill behandlas.

Ansök om det "Det særlige sundhedskort" för pendlare

Det "særlige sundhedskort" du får som pendlare är ett plastkort med dina födelsedata samt ditt danska CPR-nummer på. Det ger dig rätt till att använda den danska sjukvården på lika villkor som alla danska medborgare även om du inte är folkbokförd i Danmark. 


Vem har rätt till det særlige sundhedskort?

Du kan få det særlige sundhedskort (som är gratis) om du inte bor i Danmark men är socialförsäkrad där. 

Hur ansöker man om det særlige sundhedskort?
Du ansöker via digitalt formulär på borger.dk/særligt sundhedskort

Du kan bli ombedd att bifoga olika dokument (beror lite på din situation) som:

  • kopior av de tre senaste lönespecifikationerna, där ditt danska CPR-nummer framgår
  • samt en kopia av ditt anställningskontrakt. 

Kortet, som har en giltighetstid på två år, kallas också i folkmun för gränsgångarbevis. Det tar ca 2-3 veckor innan du mottager ditt kort. 

EU-sjukkort

Det blå EU-sjukkortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ska du få från det land där du är socialförsäkrad. Kortet ger dig rätt till sjukvård i övriga länder i Europa. 


Obs! Om du har barn och båda föräldrarna jobbar i Danmark ska också det blå EU-sjukkortet för barn utfärdas i Danmark.

Om du bor i Danmark

Om du bor i Danmark ska du ha ett 'vanligt' sundhedskort (tidigare kallat "det gule sygesikringsbevis"). Kortet ger dig rätt till behandling hos både allmänläkare och specialister. Du kan också få bidrag till medicin, tandläkare, sjukgymnastik, fotvård, kiropraktor och psykolog.

På kortet står ditt namn, cpr-nummer och kontaktupplysningar till din egen läkare i Danmark.

För mer information kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö.