Om du blir sjuk

Om du blir akut sjuk i Danmark

Vid akut hjälp - ring 112, annars ska du kontakta den så kallade lægevagten först innan du åker in till sjukhuset. Motsvarighet till vårdcentral finns inte - du ska istället välja en läkare (s. k. egen læge), som du alltid kont...

Dansk sjukförsäkring - offentlig och privat

Den offentliga sjukförsäkringen i Danmark betyder att man har rätt till gratis behandling hos läkaren och på sjukhuset. Pendlare, som bor i Sverige och arbetar i Danmark, har rätt till sjukvård i båda länderna.

Välja egen läkare i Danmark

Du som är bosatt i Danmark är knuten till en egen läkare som du själv väljer. Det kallas för ”praktiserende læge”. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark är du inte knuten till en fast läkare utan får välja en läkare från gå...

Sjukfrånvaro och sjukpenning i Danmark

När du jobbar i Danmark har du inget karensavdrag när du blir sjuk. Läs om din rätt till full lön under sjukdom och när du har rätt till dansk sjukpenning - sygedagpenge.