Avdrag - beskattning enligt gränsgångarregeln

Senast uppdaterad 2020-01-27
Om 75 procent av din sammanlagda inkomst (beräknas efter särskilda regler) under ett inkomstår kommer från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Hur du beskattas påverkar vilka avdrag du har rätt att göra i din danska deklaration.
Skriv ut

Avdrag när du beskattas enligt gränsgångarregeln

Beskattas du enligt gränsgångarregeln kan du göra samma avdrag som om du bodde i Danmark. Danska Skattestyrelsen har dock inte rätt att beskatta andra inkomster än de danska, eftersom du inte är bosatt i Danmark.

Gränsgångarregeln ger rätt till följande avdrag:

  • Personavdrag - du får ett sk. personfradrag precis som alla andra som bor och jobbar i Danmark
  • Sambeskattning - om du har en maka/make som har en inkomst under 46.500 DKK (2020) per år och ni lever tillsammans.
  • Reseavdrag
  • Jobbavdrag
  • Avdrag för avgift till a-kassa
  • Avdrag för avgift till fackförening
  • Danskt pensionssparande
  • Extra pensionsavdrag
  • Underhållsavdrag
  • Avdrag för räntor på svenska lån och studielån

 

Vad innebär alla avdragen i gränsgångarregeln?


Grundavdrag

I Danmark har man ett grundavdrag (personfradrag), som dras från inkomsten innan statlig och kommunal skatt dras av. För inkomståret 2020 är avdraget på 46.500 DKK. Du kan också välja att sambeskattas med din make/maka om denna har liten eller ingen inkomst. Det innebär att din inkomst läggs ihop med din makes/makas. Därmed får du tillgång till dennes eventuellt outnyttjade grundavdrag.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,50 procent av lönen, dock maximalt 39.400 DKK (2020).

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetslning Danmark. Beloppet är då 6,25 procent av lönen, dock maximalt 22.900 DKK (2020).

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett nytt automatiskt sysselsättningsavdrag, på 4,50 procent av inkomst över 195.800 DKK, maximalt 2.600. (3,75 procent av inkomst över 191. 600 DKK maximalt 2100 DKK i 2019.)


Reseavdrag

Arbetar du i Danmark kan du få avdrag för resan mellan bostad och arbete så länge det är du själv och inte din arbetsgivare som betalar dina resekostnader. Storleken på avdraget beräknas per arbetsdag och med ett visst belopp per kilometer och endast för de dagar du faktiskt rest till ditt arbete. Du kan endast få avdrag för de kilometer som överstiger 24 kilometer per dag. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer enkel resa till ditt arbete för att kunna få reseavdrag.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2020):

0-24 km - 0,00 DKK/km
24-120 km - 1,96 DKK/km
Över 120 km - 0,98 DKK/km

Reseavdraget per arbetsdag (2019):

0-24 km - 0,00 DKK/km
24-120 km - 1,98 DKK/km
Över 120 km - 0,99 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Øresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingør och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skatteverket kan efterfråga dem.

Mer information på skat.dkExtra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension 32 procent, maximalt 23.392 DKK 2020. (22 procent, maximalt 15.730 DKK 2019).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension 12 procent, maximalt 8.772 DKK 2020. (8 procent, maximalt 5.720 DKK 2019).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.


Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även göra avdrag för medlemsavgifter (max 6000 DKK) till en dansk fackförening.


Pensionssparande

Som beskattad enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för inbetalningar till pensionsförsäkringar. Arbetsgivarregistrerade pensionsordningar behöver du inte skriva i din danska deklaration, eftersom de dras av automatiskt. Däremot kan du göra avdrag för privata pensionsinbetalningar i Danmark, förutsatt att du har 75 procent av din årliga löninkomst från Danmark.


Ränteavdrag

När du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för din egen andel av personliga nettoränteutgifter på lån.

 

Omräkningskurs från 100 danska kronor till svenska kronor

Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2019: 141,8 SEK. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Fyll i din danska årsopgørelse

Här får du hjälp med att fylla i din danska årsopgørelse. Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.  

Vi stöds av