Avdrag - beskattning enligt gränsgångarregeln

Om 75 procent av din sammanlagda inkomst (beräknas efter särskilda regler) under ett inkomstår kommer från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Hur du beskattas påverkar vilka avdrag du har rätt att göra i din danska deklaration.
Skriv ut

Avdrag när du beskattas enligt gränsgångarregeln

Beskattas du enligt gränsgångarregeln kan du göra samma avdrag som om du bodde i Danmark. Danska Skattestyrelsen har dock inte rätt att beskatta andra inkomster än de danska, eftersom du inte är bosatt i Danmark.

Gränsgångarregeln ger rätt till följande avdrag:

  • Personavdrag - du får ett sk. personfradrag precis som alla andra som bor och jobbar i Danmark
  • Sambeskattning - om du har en maka/make som har en inkomst under 47.000 DKK (2019) per år och ni lever tillsammans.
  • Reseavdrag
  • Jobbavdrag
  • Avdrag för avgift till a-kassa
  • Avdrag för avgift till fackförening
  • Danskt pensionssparande
  • Extra pensionsavdrag
  • Underhållsavdrag
  • Avdrag för räntor på svenska lån och studielån

 

Vad innebär alla avdragen i gränsgångarregeln?


Grundavdrag

I Danmark har man ett grundavdrag (personfradrag), som dras från inkomsten innan statlig och kommunal skatt dras av. För inkomståret 2019 är avdraget på 47.000 DKK. Du kan också välja att sambeskattas med din make/maka om denna har liten eller ingen inkomst. Det innebär att din inkomst läggs ihop med din makes/makas. Därmed får du tillgång till dennes eventuellt outnyttjade grundavdrag.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,10 procent av lönen, dock maximalt 37. 200 DKK.

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetslning Danmark. Beloppet är då 6,25 procent av lönen, dock maximalt 22 400 DKK.

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett nytt automatiskt sysselsättningsavdrag, på 3,75 procent av inkomst över 191. 600 DKK maximalt 2100 DKK i 2019. (2,50 procent, 187.500 DKK och max 1.400 DKK i 2018).


Reseavdrag

Arbetar du i Danmark kan du få avdrag för resan mellan bostad och arbete så länge det är du själv och inte din arbetsgivare som betalar dina resekostnader. Storleken på avdraget beräknas per arbetsdag och med ett visst belopp per kilometer och endast för de dagar du faktiskt rest till ditt arbete. Du kan endast få avdrag för de kilometer som överstiger 24 kilometer per dag. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer enkel resa till ditt arbete för att kunna få reseavdrag.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2019):

0-24 km - 0,00 DKK/km
24-120 km - 1,98 DKK/km
Över 120 km - 0,99 DKK/km

 

Reseavdraget per arbetsdag (2018):

0-24 km - 0,00 DKK/km
24-120 km - 1,94 DKK/km
Över 120 km - 0,97 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Øresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingør och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skatteverket kan efterfråga dem.

Mer information på skat.dkExtra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension 22 procent, maximalt 15.730 DKK (2019).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension 8 procent, maximalt 5.720 DKK (2019).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.


Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även göra avdrag för medlemsavgifter (max 6000 DKK) till en dansk fackförening.


Pensionssparande

Som beskattad enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för inbetalningar till pensionsförsäkringar. Arbetsgivarregistrerade pensionsordningar behöver du inte skriva i din danska deklaration, eftersom de dras av automatiskt. Däremot kan du göra avdrag för privata pensionsinbetalningar i Danmark, förutsatt att du har 75 procent av din årliga löninkomst från Danmark.


Ränteavdrag

När du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för din egen andel av personliga nettoränteutgifter på lån.

 

Omräkningskurs från 100 danska kronor till svenska kronor

Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2017: 129,49 SEK. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!