ROT/RUT avdrag i Sverige och danska servicefradraget

Senast uppdaterad 2022-12-12
Vi reder ut begreppen: vad gäller egentligen om du pendlar till ett arbete i Danmark - eller Sverige - och vill utnyttja ROT/RUT- avdraget eller det danska servicefradraget?
Skriv ut

Bor i Sverige - arbetar i Danmark

ROT/RUT- avdrag är oftast inte möjligt för gränspendlare. Det är en skattereduktion som kräver att du betalar skatt i Sverige. Om du arbetar heltid i Danmark och inte har några inkomster alls i Sverige, finns det ingen skatt att reducera i Sverige. 

 

Helt ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik från 1 januari 2021

Skattereduktionen gäller för installation av solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot och rut. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Har du bostad i Sverige som du äger tillsammans med någon?

Äger du bostaden tillsammans med någon annan (som har inkomst i Sverige) kan inte denna person utnyttja din skattereduktion (ROT/RUT) utan endast sin egen personliga andel. Taket för rutavdraget höjs till 75.000 kronor per person och år för 2021, jämfört med tidigare, 50.000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50.000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75.000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

 

Danska servicefradraget - motsvarande ROT/RUT-avdrag

Om du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du använda den danska motsvarigheten till ROT/RUT-avdrag: servicefradraget. Avdraget omfattar olika tjänster som t.ex. städning i hemmet, barnpassning och trädgårdsarbete. (Fram till 31 mars 2022 räknas även det så kallade "håndværkerfradraget" också. Det avskaffas den 1 april 2022.) 

Under 2023 är avdrag upp till 6.600 DKK per person för tjänster i hemmet (6.400 DKK 2022).

OBS! Från och med 1 april 2022 räknas inte det så kallade "håndværkerfradrag" längre, det vill säga den del av servicefradraget som inkluderade reparation på bostad etc. För 2022 kan du alltså bara får avdrag för byggarbete utfört innan den 31 mars och betalt innan den 31 maj. 

 

Krav till dokumentation för gränsgångare

Som gränsgångare ska du kunna dokumentera arbetet med en faktura (från ett företag) eller en skriftligt uttalande från en privatperson. 

Dokumentationen ska innehålla upplysningar om:

 • Typen av arbete
 • Upplysning om lönutgifter
 • Leverantörens organisationsnummer (för ett företag)
 • Leverantörens personnummer eller motsvarande utländsk ID-identifikation samt namn och adress (för en person)
 • Datum då arbetet utfördes
 • Adressen där arbetet utfördes
 • Arbetet ska betalas elektroniskt och betalningen ska kunna dokumenteras med kontoutskrift eller kvitto på betalning

Läs mer om håndværkerfradraget för gränspendlare på Skattestyrelsens webbplats, där du också kan se hela listan med godkända "ydelser" -arbete som godkänns.

Skattestyrelsens webbplats

 

Bor i Danmark - arbetar i Sverige

Alla som bor i Danmark har möjlighet att få servicefradraget (håndværkerfradraget). Det gäller också dig som börjat arbeta i Sverige och har all inkomst där. Trots detta kan du ändå använda servicefradraget; i första hand förs det över till din make/maka (sambeskattning) eller sparas till kommande år, när du eventuellt har inkomst i Danmark.

Om du som dansk arbetar och betalar skatt i Sverige, kan du vara berättigad till ROT/RUT. Betalar du SINK-skatt kan du inte få någon skattereduktion för ROT/RUT. Om du väljer vanlig inkomstskatt i Sverige och dina totala inkomster uppgår till minst 90 procent i, Sverige har du möjlighet att ansöka om ROT/RUT. 

Läs också vår artikel: Skatt när du bor i Danmark och pendlar till Sverige

 

Detta gäller vid ROT/RUT avdrag:

 • Taket för rot/rutavdraget är 75.000 kronor per person och år. Rotavdraget är max 50.000 kronor per person och år och sammanlagt kan en privatperson få 75.000 kronor i rot/rutavdrag per år.
 • om du ska utnyttja ROT ska du vara ägare till fastigheten där arbetet utförs 
 • reduktionen gäller bara arbetstiden och inte inköpt material eller resekostnader
 • du kan anlita en hantverkare/person som är bosatt inom EU (vilket betyder att du också kan anlita en dansk hantverkare om det är lättast för dig)
 • det är alltid hantverkaren (utföraren) som begär utbetalning av Skatteverket gällande din preliminära skattereduktion
 • hantverkaren får inte vara närstående till dig som köpare
 • det är du som köpare som är ytterst ansvarig för att ditt rot-eller rutavdrag ger rätt till reduktion
 • fr o m 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att man ska ha rätt till rot- rutavdrag. Elektronisk betalning är t e x  betalning med kontokort, BankID/MitID eller Swish. Även inbetalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst går bra.

 

Var uppmärksam på skillnaden mellan ROT/RUT och det danska servicefradraget.

-  I Danmark får du göra ett avdrag i deklarationen mot din inkomst. Detta betydde att din totala skatt minskade med ungefär en tredjedel av avdraget. Exempel: var arbetslönen 9.000 DKK blev din skatt ca. 3.000 DKK lägre. 

-  I Sverige är ROT/RUT utformat som en ren skattereduktion för 30 procent av kostnaden för ROT och 50 procent av kostnaden för RUT för utfört arbete. 

Exempel: Om arbetslönen för ROT är 9.000 SEK blir din svenska skatt 2.700 SEK lägre, om arbetslönen för RUT är 9.000 SEK blir din svenska skatt 4.500 SEK lägre. För att få ROT eller RUTavdrag förutsätter det att du har inkomster och betalar skatt i Sverige. 

 

Praktisk information

Hantverkaren kan begära utbetalning via e-tjänsten för ROT/RUT. Där kan du logga in och se hur mycket ROT- eller RUT avdrag du har utnyttjat.

Skatteverkets e-tjänst för ROT/RUT

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om ROT/RUT med information om vilka regler som gäller samt information på engelska för hantverkaren.

Information om ROT/RUT på Skatteverkets webbplats

Mer information om servicefradraget hittar du på danska Skattestyrelsens webbplats.

Skattestyrelsen - håndværkerfradrag (servicefradrag) 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av