Kulturarbetare i Öresundsregionen

Senast uppdaterad 2020-01-27
Om du arbetar som kulturarbetare i Öresundsregionen är det viktigt att du sätter dig in i de särskilda regler och utmaningar som finns gällande skatt, socialförsäkring och a-kassa. Har du frågor om vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta Øresunddirekts Informationscenter för ytterligare information.
Skriv ut

Skatt för kulturarbetare

Du som är artist eller kulturarbetare (samt även idrottsman) har en särskild skattesituation. Om du utövar artistisk verksamhet eller har inkomster som idrottare har du skyldighet att betala skatt i både det land där du arbetar samt det land där du bor. Det blir dock aldrig fråga om dubbelbeskattning, utan det sker ett avräkningsförfarande. Avräkning innebär, lite förenklat, att du får räkna bort den skatt du betalat utomlands från den skatt du är skyldig att betala där du bor. Om skatten i bosättningslandet är högre än i arbetslandet beskattas du i bosättningslandet för mellanskillnaden.

Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige

I Sverige finns artistskatt, s.k. A-SINK på 15 procent, som arbetsgivaren betalar in. Du som arbetstagare har sedan en skyldighet att även deklarera dina inkomster i den danska deklarationen där artistskatten kommer att avräknas mot dansk skatt. 

Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark

I Danmark har man inte någon artistskatt utan arbetsgivaren i Danmark drar en preliminär skatt i vanlig ordning och du som arbetstagare ska sedan deklarera inkomsten både i den danska deklaration och i den svenska deklarationen.

Det finns specialbestämmelser där frilansande kulturarbetare som arbetar i Danmark kan få en utbetalning som s.k. ”honorar” där det eventuellt inte dragits någon skatt i alls i Danmark, men då är det viktigt att vara medveten om att reglerna kräver att du som arbetstagare ska deklarera inkomsten i den svenska deklarationen och betala svensk skatt på inkomsten.

Om din arbetsgivare är en offentlig institution

Observera att dessa särbestämmelser inte gäller om arbetsgivaren är en offentlig institution som betalar ut lön (A-indkomst). Då finns det endast en skyldighet att betala skatt i arbetslandet, det vill säga det land där arbetsgivaren finns. Det kan ibland vara svårt att konstatera om arbetsgivaren anses vara offentlig, det räcker inte med att verksamheten är offentligt finansierad. ”Honorar” (B-indkomst) till kulturarbetare beskattas inte i Danmark för personer som bor i Sverige, oavsett om arbetsgivaren är privat eller offentlig. Om du är osäker kan du kontakta Skatteverket eller danska Skattestyrelsen.

 

Socialförsäkring

Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz samtidigt. Man är oftast försäkrad i det land man arbetar. Om man arbetar i två eller flera länder samtidigt och omväxlande så ska man ofta vara socialförsäkrad i det landet där man bor, om man arbetar tillräckligt mycket i det landet. I motsats till skattereglerna finns det inga specialbestämmelser gällande socialförsäkring för dig som arbetar inom kultursektorn men du bör vara uppmärksam på att arbetar du i flera länder under kortare perioder kan det påverka din socialförsäkring. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt för att få svar på dina frågor.

Läs vår artikel Socialförsäkring vid arbete i två länder för mer information. 

 

Arbetslöshetsförsäkring – a-kassa

Både i Sverige och i Danmark är det frivilligt att vara medlem i en a-kassa. Om man väljer att vara försäkrad mot arbetslöshet ska man vara medlem i en a-kassa i det land där man jobbar och är socialförsäkrad. Blir du arbetslös ska du gå med i en a-kassa och ansöka om ersättning i det land där du är bosatt. Det är mycket viktigt att du gör detta omgående så att det inte blir något glapp i ditt medlemskap. Varje a-kassa i Danmark och i Sverige har handläggare som är specialiserade på dessa EU-regler. Vårt råd till dig är att du tar kontakt med en sådan när du har frågor kring din situation.

Danske a-kassers webbplats

Sveriges a-kassors webbplats

 

Har du fler frågor om din situation kontakta oss.

Øresunddirekts informationscenter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Fyll i din danska årsopgørelse

Här får du hjälp med att fylla i din danska årsopgørelse. Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.  

Vi stöds av