Telefonen öppen igen: 040-17 64 00 Kontakt och vägledning

BREXIT: Brittiska gränspendlare i Öresundsregionen

Senast uppdaterad 2020-12-18
Brittiska medborgare som bor och arbetar i Öresundsregionen innan 1 januari 2021, kommer att behålla sin rätt att bo och arbeta i Sverige och Danmark på samma villkor, även efter Brexit. Fr o m 2021 krävs dock en ansökan om förnyad dokumentation.
Skriv ut

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020, och har därefter befunnit sig i en övergångsperiod, som utlöper den 31 december 2020. Ett utträdesavtal (the Withdrawal Agreement) mellan Storbritannien och övriga EU-länder, innebär att brittiska gränspendlare får behålla sitt uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. Fr o m 2021 krävs en ansökan om förnyad dokumentation. 

För brittiska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Danmark

Du som bor i Sverige men som arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare enligt migrationsverket, utan som bosatt i landet. I dessa fall behåller du normalt din uppehållsrätt genom arbete eller tillräckliga medel. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige och arbeta i Danmark, måste du ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut, den 30 september 2021.

 

Läs mer och ansök om uppehållsstatus på migrationsverkets hemsida

 

Få mer information om uppehållsstatus hos Migrationsverket

 

Få mer information om gränsarbetare hos Migrationsverket

 

För brittiska medborgare som bor i Danmark och arbetar i Sverige

Som brittisk medborgare behöver du ansöka om uppehållsstatus i det land du bor i. Som gränsarbetare boende i Danmark kan du alltså inte få uppehållsstatus i Sverige eftersom du inte bor där. Du ska vända dig till danska myndigheter för att ansöka om uppehållsstatus i Danmark. Ansökan kan göras från 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Finn mer information om ansökan på nyidanmark.dk

 

Du ska däremot ansöka om att få ett bevis från svenska myndigheter på att du är gränsarbetare enligt utträdesavtalet. Det finns ingen tidsgräns för när du måste lämna in din ansökan för detta bevis, det kan du göra när som helst från och med 1 december 2020. Du ansöker om ett bevis på att du är gränsarbetare hos Migrationsverket. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med intyg på:

  • Att du bor i Danmark (eller annat EU-land), t ex Bopælsattest (folkbokföringsbevis), utdrag ur Folkeregistret, bostadskontrakt eller liknande
  • Att du arbetar eller är egen företagare i Sverige, vilket styrks på samma sätt som vid ansökan om uppehållsstatus
  • Att du bodde i Danmark (eller annat EU-land) och arbetade i Sverige vid övergångsperiodens slut (31 december 2020)
  • Identifikation, t ex kopia på pass eller nationellt id-kort.

 

Du kommer efter ansökan att få ett kort som bevis på att du är gränsarbetare. Kortet är giltigt i fem år och kan förlängas.

 

Beställ Bopælsattest på borger.dk

Arbete i Danmark och Sverige efter övergångsperioden

Efter övergångsperioden, som slutar 1 januari 2021, måste brittiska medborgare ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark och Sverige, på samma villkor som andra icke EU-medborgare. 

 

Läs mer om svenska regler på migrationsverket.se

 

Läs mer om danska regler på nyidanmark.dk

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Welcome to Øresunddirekt

Øresunddirekt is an information service that conveys public information from Swedish and Danish authorities to the citizens and the business community in the Öresund region.

We help you with information about working, moving or studying across Öresund.

 

Vi stöds av