FAQ - föräldraledighet när en av föräldrarna jobbar i Sverige och en i Danmark

Senast uppdaterad 2022-09-19
Frågor och svar om föräldraledighet. Vilka regler gäller egentligen när en av föräldrarna arbetar i Danmark och den andra i Sverige?
Skriv ut

OBS! De danska reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning ändrades den 2 augusti 2022.

Den nya regeln gäller för barn födda den 2 augusti 2022 eller senare, syftar till att föräldraledigheten ska fördelas lika mellan båda föräldrarna.  

Detta innebär att utöver de första 4 veckorna med föräldraledighet som tillfaller modern som fött barnet, ska de två föräldrarna få 24 veckor var.

Detta gäller om båda föräldrarna är socialförsäkrade i Danmark. Om ena föräldern är socialförsäkrad i Sverige (eller annat land) görs en avräkning som vanligt.

Det finns flera andra saker som påverkar hur du/ni kan ta ut er föräldraledighet och föräldrapenning, och vilka möjligheter ni har att överföra dagar till varandra.

För ytterligare frågor om föräldrapenning kontakta Öresunddirekt och för ytterligare frågor om Barsel kontakta borger.dk.

Kontakta Øresunddirekt

Läs mer om de nya reglerna på borger.dk

Vad gäller om mamman arbetar i Danmark och pappan/medmodern i Sverige?(Barn födda innan 2 augusti 2022)

 

Svar: Den danska föräldraledigheten (barsel) är totalt 50 veckor + 2 veckor till pappan/medmodern i samband med barnets födelse. Mamman har rätt till 4 veckor före barnets födelse och 14 veckor efter. Återstående 32 veckors föräldraledighet fördelar föräldrarna själva mellan sig. Om det är mamman som arbetar i Danmark (och bor i Sverige) har hon rätt till alla 50 veckor från Danmark om pappan/medmodern inte är föräldraledig i Sverige under föräldraledighetsperioden.

På vissa arbetsplatser har man ett avtal som innebär att under ett visst antal veckor av föräldraledigheten så får du lön från din arbetsgivare, som i sin tur får den barseldagpeng som du skulle ha fått från Udbetaling Danmark. När tiden med lön upphör är det Udbetaling Danmark som betalar ut barseldagpengen till dig.

Den förälder som arbetar i Sverige har ensam rätt till 480 dagar med avräkning av de dagar som tagits ut i Danmark. Om föräldern som arbetar i Danmark har fått ersättning i 50 veckor kommer 350 dagar (50 x 7 dagar) att avräknas från, i första hand, pappans/medmoderns 390 dagar med knappt 80 procent av inkomsten, de så kallade sjukpenningdagarna. Pappan/medmodern har då kvar 40 dagar med knappt 80 procent av inkomsten och 90 dagar med 180 kr/dag. Du som har tagit ut dagar i Danmark ska ha ett intyg från Udbetaling Danmark där det ska framgå hur många dagar med barsel du har tagit ut i Danmark (inkl. de eventuella dagar din arbetsgivare har betalat full föräldralön). 

 

Läs också vår artikel: Föräldraledighet i Danmark

 

Vad gäller om pappan/medmodern arbetar i Danmark och mamman i Sverige? (Barn födda innan 2 augusti 2022)

 

Svar: Då gäller att mamman har rätt till alla 480 svenska föräldrapenningdagar. I och med att pappan/medmodern inte är socialförsäkrad i Sverige har han/hon inte rätt till "sina" 240 dagar utan får istället dansk barselsdagpenge.

Du som är förälder och arbetar i Danmark kan ha rätt till lön under viss tid då arbetsgivaren får din barseldagpeng från Udbetaling Danmark. Då det enbart är du som är socialförsäkrad i Danmark har du rätt till 16 veckors föräldraledighet med lön eller barseldagpeng. Du har möjlighet till flera veckor om din arbetsgivare godkänner det och om den andra föräldern inte har tagit ut nån föräldrapenning i Sverige. Om du tagit 16 veckor i Danmark avräknas 112 dagar på de återstående dagarna i Sverige. (exempel 16 veckor x 7 dagar = 112 dagar)

Det finns dock två viktiga förutsättningar för att du ska få barselsdagpenge i Danmark som pappa/medmoder:

  • Du måste ha påbörjat ditt arbete i Danmark senast 30:e veckan efter barnets födsel. Om du t.ex. först påbörjat arbetet i Danmark 40 veckor efter födseln, har du endast rätt till 6 veckor med barselsdagpenge och vid 46 veckor efter födseln har du inte rätt till danska dagpenge.

  • Du måste uppfylla ”beskæftigelseskravet”. Du ska vara anställd senast dagen före eller på första dagen av din föräldraledighet. Du ska ha arbetar minst 160 timmar under de senaste fyra hela månader innan ledigheten. Du ska ha arbetat minst 40 timmar i månaden minst tre av de fyra månaderna.


Udbetaling Danmark får automatiskt dessa upplysningar från din arbetsgivare.  
Man kan få tillgodoräkna arbetstid från Sverige, men det är viktigt att notera att det inte får vara en enda dags glapp mellan svensk och dansk anställning (helg kan godtas).

 

Läs också vår artikel: Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

 

För mer information kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö. 

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av