Informationscentret i Malmö öppet för besök igen Kontakt och vägledning

FAQ - föräldraledighet när en av föräldrarna jobbar i Sverige och en i Danmark

Senast uppdaterad 2020-06-12
Frågor och svar om föräldraledighet. Vilka regler gäller egentligen när en av föräldrarna arbetar i Danmark och den andra i Sverige?
Skriv ut

Vad gäller om mamman arbetar i Danmark och pappan/medmodern i Sverige?

 

Svar: Den danska föräldraledigheten (barseln) är totalt 50 veckor + 2 veckor till pappan/medmodern i samband med barnets födelse. Mamman har rätt till 4 veckor före barnets födelse och 14 veckor efter. Återstående 32 veckors föräldraledighet fördelar föräldrarna själva mellan sig. Om det är mamman som arbetar i Danmark (och bor i Sverige) har hon rätt till alla 50 veckor från Danmark om pappan/medmodern inte är föräldraledig i Sverige under föräldraledighetsperioden.

 

På vissa arbetsplatser har man ett avtal som innebär att under ett visst antal veckor av föräldraledigheten så får du lön från din arbetsgivare, som i sin tur får den barseldagpeng som du skulle ha fått från Udbetaling Danmark. När tiden med lön upphör är det Udbetaling Danmark som betalar ut barseldagpengen till dig.

 

Den förälder som arbetar i Sverige har ensam rätt till 480 dagar med avräkning av de dagar som tagits ut i Danmark. Om föräldern som arbetar i Danmark har fått ersättning i 50 veckor kommer 350 dagar (50 x 7 dagar) att avräknas från, i första hand, pappans/medmoderns 390 dagar med knappt 80 procent av inkomsten, de så kallade sjukpenningdagarna. Pappan/medmodern har då kvar 40 dagar med knappt 80 procent av inkomsten och 90 dagar med 180 kr/dag. Du som har tagit ut dagar i Danmark ska ha ett intyg från Udbetaling Danmark där det ska framgå hur länge de betalat ut ersättning till dig (alternativt till din arbetsgivare).

 

Läs också vår artikel: Föräldraledighet i Danmark

 

Vad gäller om pappan/medmodern arbetar i Danmark och mamman i Sverige?

 

Svar: Då gäller att mamman har rätt till alla 480 svenska föräldrapenningdagar. I och med att pappan/medmodern inte är socialförsäkrad i Sverige har han/hon inte rätt till "sina" 240 dagar utan får istället dansk barselsdagpenge.

Du som är förälder och arbetar i Danmark kan ha rätt till lön under viss tid då arbetsgivaren får din barseldagpeng från Udbetaling Danmark. Då det enbart är du som är socialförsäkrad i Danmark har du rätt till 16 veckors föräldraledighet med lön eller barseldagpeng utan att Udbetaling Danmark kräver att få information om hur länge din partner varit föräldraledig i Sverige. Danmark avräknar således inte om man begär högst 16 veckor.

Det finns dock två viktiga förutsättningar för att du ska få barselsdagpenge i Danmark som pappa/medmoder:

  • Du måste ha påbörjat sitt arbete i Danmark senast 30:e veckan efter barnets födsel. Om du t.ex. först påbörjat arbetet i Danmark 40 veckor efter födseln, har du endast rätt till 6 veckor med barselsdagpenge och vid 46 veckor efter födseln har du inte rätt till danska dagpenge.
  • Du måste uppfylla ”beskæftigelseskravet”. Det innebär att du måste ha varit på den danska arbetsmarknaden i minst 13 veckor och under den perioden ha arbetat minst 120 timmar. Man kan få tillgodoräkna arbetstid från Sverige om man inte hunnit arbeta 13 veckor i Danmark, men det är viktigt att notera att det inte får vara en enda dags glapp mellan svensk och dansk anställning (helg kan godtas).

Om däremot föräldern som arbetar i Sverige åter ska ta ut föräldrapenning efter att ena föräldern har varit föräldraledig i Danmark kommer de dagar som tagits ut i Danmark (exempelvis 16 veckor x 7 dagar = 112 dagar) att avräknas på återstående dagar i Sverige.

 

Läs också vår artikel: Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

 

Nya regler från och med den 1 juli 2018

Var uppmärksam på att nya regler gäller för rätt till barselsdagpenge för dig som går på föräldraledighet från och med den 1 juli 2018: 

  • Du ska vara anställd senast dagen före eller på första dagen av din föräldraledighet.
  • Du ska ha arbetar minst 160 timmar under de senaste fyra hela månader innan ledigheten.
  • Du ska ha arbetat minst 40 timmar i månaden minst tre av de fyra månaderna.

Udbetaling Danmark får automatiskt dessa upplysningar från din arbetsgivare.  

 

För mer information kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö. 

Kontakt Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av