Rösträtt för utlandssvenskar

Om du har flyttat från Sverige till Danmark men är svensk medborgare, så har du rösträtt till svenska riksdagsvalet och Europaparlamentet, men inte till det svenska kommun- och landstingsvalet. Du kan även ha rätt att rösta i det danska kommun- och regionsvalet.

Rösträtt i Sverige

Du har automatiskt rösträtt till det svenska riksdagsvalet i 10 år efter att du har flyttat utomlands. När denna tioårsperiod har gått ut måste du anmäla dig till röstlängden för en ny tioårsperiod. För att anmäla dig fyller du i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad", och skickar in den till Skatteverket.

Få ett utlandsröstkort till din adress i Danmark

Svenskar som är folkbokförda i utlandet får ett så kallat utlandsröstkort. Röstkortet skickas ut med start två månader innan den aktuella valdagen. För att Valmyndigheten i Sverige ska kunna skicka ett utlandsröstkort till dig, är det viktigt att den svenska folkbokföringen har information om din aktuella utlandsadress. Om du har bytt adress under din utlandsvistelse bör du därför meddela detta till Skatteverket genom att fylla i och skicka in blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" SKV 7842. 

Rösta på ambassad eller via brev

Om du vill brevrösta måste du ha ett utlandsröstkort. Dessutom är det viktigt att brevrösta i god tid innan valdagen, då Valmyndigheten som regel måste ha ditt brev på eller strax efter den aktuella valdagen.

Du kan även välja att rösta på en svensk ambassad där du bor. För svenskar i Danmark går det bra att rösta på svenska ambassaden i Köpenhamn samt konsulaten i Ålborg, Odense och Århus. För att rösta på ambassad behöver man inget utlandsröstkort, men dock id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Skatteupplysningen på tel: 0046-771-567 567.

 

Rösträtt i Danmark

Som svensk medborgare har du inte rösträtt i danska folketingsvalet, men du kan dock ha rösträtt i det danska kommun- och regionsvalet om du uppfyller följande kriterier:

  • du ska ha fyllt 18 år
  • du har fast bostad i Danmark
  • du är svensk medborgare

Om du uppfyller ovan kriterier kommer du med i röstlängden (valglisten) och mottager ett röstkort (valgkort) i förbindelse med kommunala och regionala val.