Familjerätt & juridik

Juridisk hjälp och rådgivning i Danmark

Skulle du behöva hjälp av en advokat i Danmark kan du till exempel vända dig till ”Københavns Retshjælp”. Det är en instans som ger vägledning till alla invånare i Danmark och kan hjälpa till med nästan alla typer av ärenden.

Skilsmässa - att skiljas i Danmark

Om ni är gifta men gemensamt har beslutat att ni inte vill leva tillsammans längre, väljer ni själva om ni vill börja med att separera eller ansöka om skilsmässa direkt. Om ni är oeniga i beslutet om att gå ifrån varandra ska n...

Underhållsbidrag

Den danska myndigheten "Udbetaling Danmark" kan inkräva så kallat underhållsbidrag om en förälder (efter separation) inte uppfyller sin försörjningsplikt gentemot barnen.

Vårdnad av barn - regler i Danmark

De som har vårdnad om ett barn är skyldiga att ta hand om barnet och fatta beslut som rör barnets vardag och andra villkor.