Familjerätt & juridik

Juridisk hjälp och rådgivning i Danmark

Skulle du behöva hjälp av en advokat i Danmark kan du till exempel vända dig till ”Københavns Retshjælp”. Det är en instans som ger vägledning till alla invånare i Danmark och kan hjälpa till med nästan alla typer av ärenden.

Skilsmässa - att skiljas i Danmark

Om ni är gifta men har beslutat att ni inte vill leva tillsammans längre, ska ni vanligtvis börja med att separera om ni bor i Danmark. Men från 1 juli 2013 är det också möjligt att skiljas direkt vid vissa omständigheter.

Underhållsbidrag

Den danska myndigheten "Udbetaling Danmark" kan inkräva sk. underhållsbidrag om en förälder (efter separation) inte uppfyller sin försörningsplikt gentemot barnen.

Vårdnad av barn - regler i Danmark

De som har vårdnad om ett barn är skyldiga att ta hand om barnet och fatta beslut som rör barnets vardag och andra villkor.

Udbetaling Danmark - dansk myndighet

Udbetaling Danmark är en offentlig myndighet, som har tagit över kommunernas ansvar för bland annat utbetalning av ”folkepension”, förtidspension, bostadsbidrag, barnbidrag och föräldrapenning.