Nordiska informationstjänster

Det finns flera bra informationstjänster att kontakta om du har frågor om andra nordiska gränser

Info Norden - Alla nordiska länder

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det lättare för privatpersoner att röra sig i Norden. På Info Nordens webbsidor kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som flyttar, studerar eller arbetar i de nordiska länderna. Du kan också ställa frågor till oss via vårt elektroniska frågeformulär.

Grensetjänsten - Sverige/Norge

Grensetjänsten är ett norsk-svenskt myndighetssamarbete som arbetar för att fler individer och företag ska få en positiv upplevelse av sin gränsöverskridande aktivitet vid exempelvis jobb eller näringsaktivitet. De arbetar förebyggande med information och samordning för att det ska vara lätt att göra rätt, och identifierar gränshinder. Grensetjänsten har ett kontor i Morokulien för personliga besök finns även tillgängliga via e-post och telefon. 

Nordkalottens Gränstjänst - Sverige/Finland och Finland/Norge

Nordkalottens gränstjänst hjälper privatpersoner, företag och organisationer som behöver information när de ska korsa landsgränsen mellan Sverige/Finland och Finland/Norge.