Om oss

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av två avdelningar - ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn.

Øresunddirekt har sedan år 2000 förmedlat offentlig information på svenska och danska till såväl medborgare som företag i Öresundsregionen. Vi är en av tre gränsregionala informationstjänster i Norden och har två avdelningar.

Øresunddirekt Sverige

Precis bredvid Centralstationen, på Hjälmaregatan 3 i Malmö, ligger Øresunddirekts Informationscenter. Informationscentret är öppet alla vardagar och medborgare behöver inte boka tid för att tala med personal från myndigheterna som finns på plats: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skatteverket. Verksamhetsansvarig är Sandra Forsén, anställd av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. 

Personalen kan bland annat hjälpa till med frågor som rör jobbsökning i Öresundsregionen, danska lärlingsutbildningar, skatteregler, socialförsäkring vid pendling mellan Sverige och Danmark m.m. Informationscentret betjänar årligen över 25 000 besökare via direkt kundkontakt, mejl och telefon.

Det gör vi också:
• Varje vecka anordnar informationscentret gratis informationsmöten:
- Jobba i Danmark och Danska lärlingsutbildningar
Företagsrådgivning (bokning av tid med företagsrådgivare)
• Skräddarsydda informationsmöten till företag inför rekrytering eller etablering på andra sidan sundet
Öppettider, karta och mer information hittar du här.

Så finansieras Øresunddirekt Sverige
Øresunddirekts Informationscenter i Malmö finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt Nordiska Ministerrådet. 

Øresunddirekt Danmark

Øresunddirekts webbredaktion ligger på Nørregade 7 B i Köpenhamn och har fyra anställda. Redaktionens primära uppgift är att utveckla och säkerställa att informationen på webbplatserna är korrekt och uppdaterad. Vi samarbetar därför med myndigheter i både Sverige och Danmark, som kontinuerligt uppdaterar oss om nya lagar och regler i länderna. Øresunddirekts webbplatser besöks varje månad av mer än 30 000 användare. 

Øresunddirekt Danmark äger och driver portalerna:

  • oresunddirekt.se – hemsida på svenska för svenska medborgare som söker jobb i Danmark, börjar jobba i Danmark, ska eller har flyttat över sundet samt önskar studera i Danmark.
  • oresunddirekt.dk – hemsida på danska för två olika målgrupper: danskar som söker jobb i Sverige, börjat jobba i Sverige, ska eller har flyttat över sundet samt önskar studera i Sverige. Dessutom finns information för danskar som flyttat till Sverige men pendlar till ett arbete i Danmark.
  • oresunddirektbusiness.se – hemsida på svenska för företag – om danska förhållanden
  • oresunddirektbusiness.dk – hemsida på danska för företag – om svenska förhållanden

Det gör vi också:
• Ansvarar för det årliga näringslivspriset Øresunddirektbusiness Award
• Producerar Øresunddirekts tryckta material såsom olika broschyrer
• Marknadsföringsinsatser
• Användar- och pendlarundersökningar
• Specialprojekt – socialförsäkringstestet, skattekalkylen och samarbete med Jobindex.dk samt Jobbsafari.se: visning av lediga tjänster på Själland och Skåne

Så finansieras Øresunddirekt Danmark 
Øresunddirekts webbredaktion i Köpenhamn finansieras av Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden, Skattestyrelsen, Nordiska Ministerrådet samt Region Skåne.

Øresunddirekts gemensamma uppdrag och projekt

Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark samarbetar tätt. Dels granskar myndigheterna texter som publiceras på hemsidorna och dels samarbetar vi om större projekt:

• Deltar i rekryterings- och karriärmässor i Sverige och Danmark
• Samverkan med svenska och danska myndigheter samt Eures och Crossborder Öresund.
• Gränshindersarbete på en regional, nationell och nordisk nivå
• Näringslivspriset Øresunddirektbusiness Award
• Samarbetar kring projekt rörande kompetensutveckling och specifika sakfrågor

Följ oss och få de senaste nyheterna och tipsen!

Facebook ikon       Få senaste nyheterna inom jobb, ekonomi, skatt, bostad mm.                
Linkedin ikon  Följ Øresunddirekts olika projekt och vår organisation
Nyhetsbrev billede  Få senaste nyheterna i vårt digitala nyhetsbrev - en gång varje månad