Gränshinder som löstes 2015

Øresunddirekt deltar i arbetet med att identifiera gränshinder på både regional och nordisk nivå. Tag del av Nordiska Ministerrådets årsrapport för 2015 och se vilka gränshinder som lösts helt eller delvis.Lösta gränshinder 2015

Gränshinderrådet - gränshinderarbete på nordiskt plan

Nordiska Ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, arbetar aktivt med att identifiera och ta bort gränshinder mellan samtliga nordiska länder. Arbetet drivs av Gränshinderrådet, som har en medlem från varje nordiskt land, inklusive Grönland, Åland och Färöarna. Varje medlem prioriterar 3 - 5 hinder per år. Hindret följs hela vägen, till dess att det är löst eller det konstaterats att det inte kan lösas.

Ett par exempel på gränshinder som lösts:

  • Rehabilitering i hemlandet - läs vår nyhet Gränshinder om reabilitering löst
  • Rätt till studiestöd efter arbete utomlands (kan du läs mer om i Gräbnshinderrådets årsrapport på sid 32-33  (se länk nedan).
  • Studerandes rätt till socialförsäkring i ett annat nordiskt land (läs mer i Gränshinderrådets årsrapport på sid 50-51 - se länk nedan)

 

Upptäckt ett gränshinder i din vardag som arbetspendlare/arbetsgivare mellan Sverige och Danmark?

Vi vill gärna höra din historia så att vi kan förmedla problematiken vidare till Gränshinderrådet. Rådet samarbetar med aktörer i de olika nordiska länderna, däribland Øresunddirekt. I praktiken betyder det att Øresunddirekt samlar in och lämnar vidare information till Gränshinderrådet om de hinder som invånare och företag upplever mellan Sverige och Danmark. 


Kontakta oss

 

Läs mer:  Nordiska Ministerrådets webbplats om gränshinder som avskaffats. Du kan också laddda ner hela Gränshinderrådets årsrapport för 2015