Gränshinder om rehabilitering löst

För dig som gränspendlar mellan Danmark och Sverige och vid sjukdom behöver arbetsrehabilitering. Nu finns det tydliga riktlinjer för vilket land som ska stå för rehabiliteringen.

Hittills har gränspendlare mellan Sverige och Danmark - som skadats i arbetet och haft behov av yrkesinriktad rehabilitering - tvingats få den i arbetslandet. Det har inneburit att människors skador i vissa fall faktiskt försämrats på grund av långa och omständiga resor. Men nu är problemet löst!

Försäkringskassan i Sverige och Styrelsen för Arbejdsmarked och Rekruttering i Danmark har, genom ett avtal, kommit överens om hur en person som arbetar i ett av länderna men bor i ett annat ska arbetsrehabiliteras.


Om du arbetar i Danmark och är bosatt i Sverige - vem ansvarar för rehabiliteringen?

Det är den danska kommunen, där arbetsplatsen är förlagd, som i ett inledande skede stå för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats om sjukdomen inte förhindrar det. Om personen inte klarar detta, kan kommunen begära att Försäkringskassan tar över hela eller delar av rehabiliteringen. 

Kommunen och Försäkringskassan ska gemensamt arbeta för att personen kan hålla kontakt med arbetsmarknaden och så fort så möjligt komma tillbaka i arbete. Men allt ska ske i samarbete med dig som är arbetstagare under hela processen.

Den danska kommunen bedömer om en planerad rehabilitering i Sverige också uppfyller villkoren för utbetalning av sjukersättning från Danmark. Men det är Försäkringskassan som rent praktiskt samordnar de planerade åtgärderna i Sverige. 

Läs också: Sjukfrånvaro och sjukpenning i Danmark 

Om du arbetar i Sverige och är bosatt i Danmark - vem ansvarar för rehabiliteringen?

I detta fallet är det Sverige som ansvarar för utbetalningen av sjukpenning och rehabiliteringspenning. Det är Försäkringskassan som utreder och ansvarar för en eventuell rehabilitering. 


Om den anställde, som bor i Danmark, inte klarar av att åka till Sverige under sjukdomsperioden kan Försäkringskassan begära att den danska kommunen tar över hela eller delar av rehabiliteringen. 

Försäkringskassan och den danska kommunen ska, i samarbete med varandra och den anställde, sätta upp mål för och planera rehabiliteringen, så att man uppnår önskat resultat.

Mer om rehabilitering när du gränspendlar mellan Danmark och Sverige:
Har du ytterligare frågor om vad som gäller i just din situation? Då kan du kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt på Hjälmaregatan 3 i Malmö. Se kontaktupplysningar längst ner på sidan här.