Danska ROT (servicefradraget) återinfört 2015

Det danska folketinget har beslutat att återinföra det så kallade servicefradraget (ROT) för arbete utfört 2015.Hantverkare

Den 26 augusti 2015 beslutade den danska riksdagen - Folketinget - att återinföra servicefradraget för arbete som är utfört från den 1 januari 2015 till den 31 december 2015. Avdraget återinförs i oändrad form, vilket betyder avdraget är på max 15.000 DKK/per person om året (inklusive moms). Arbetet ska vara betalt elektroniskt senast den 29 februari 2016.

Arbetar i Danmark och bor i Sverige (gränsgångarregeln)

Då kan du, som uppfyller vilkoren i gränsgångarregeln, utnyttja denna möjlighet till avdrag för olika tjänster i hemmet. Det kan till exempel röra sig om :

  • Vanlig städning i hemmet
  • Hjälp med barnpassning i hemmet eller hämtning av barn 
  • Trädgårdsarbete, såväl sommar- som vintersysslor
  • Reparation och förbättring av din bostad - såväl utvändigt som invändigt

Det finns några särskilda villkor som du ska uppfylla för att få det:

  • avdraget är på maximalt 15.000 DKK
  • avdraget gäller bara arbetstiden och inte inköpt material
  • du ska kunna dokumentera att du har betalt digitalt (kontant betalning godkänns inte)
  • avdraget görs i din danska deklaration (selvangivelsen)
  • du kan anlita en hantverkare/person som är bosatt inom EU (vilket betyder att du också kan anlita en svensk hantverkare om det är lättast för dig)

Läs mer i vår artikel: ROT/RUT och danska servicefradraget

Här kan du läsa om vilka särskilda krav du som gränsgångare ska uppfylla, när det gäller dokumentationen av det utförda arbetet. Du kan också läsa om hur det danska servicefradraget skiljer sig från svenska ROT-och RUTavdraget.