Yrkesutbildningar i Danmark

Danska lärlingsutbildningar

Danska lärlingsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasienivå. De kallas ”erhvervsuddannelser” eller EUD, och är lämpliga för dig som gärna vill gå en utbildning med mycket praktiskt lärande.

Lärlingsutbildningar - vad kan du bli?

Danska lärlingsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasienivå. De kallas ”erhvervsuddannelser” eller EUD.

Ålder och bakgrund avgör starten på din yrkesutbildning

Om du vill börja på en dansk yrkesutbildning finns det över 100 utbildningar att välja mellan. Din ålder och utbildnings-/yrkesbakgrund avgör på vilken nivå du börjar. Här får du en överblick över de olika ingångarna.

Information om danska lärlingsutbildningar!

Välkommen på vårt informationsmöte om att jobba i Danmark där vi också informerarar om de danska lärlingsutbildningarna!

Ansök till dansk lärlingsutbildning

På Uddannelseguiden och optagelse.dk hittar och ansöker du till de flesta lärlingsutbildningar i Danmark. Antagningskrav sätts av skolorna själva, men oftast räcker godkända betyg från grundskolan i Sverige.

Lärlingslön och studiestöd

På en dansk lärlingsutbildning får du lön – både under skolperioderna (oftast inte under grundforløbet) och under de långa praktikperioderna som ingår i huvudförloppet på utbildningen.

Lärlingsutbildning - betald praktik

Om du vill börja på en dansk lärlingsutbildning ska du själv hitta en lämplig praktikplats, ”elevplads”, och få den godkänd av skolan. Praktiken är avlönat arbete.

Vuxenutbildningar i Danmark

I Danmark kan man utbilda sig oavsett hur gammal man är, och det finns vuxenutbildningar på alla nivåer i utbildningssystemet. Ålderskraven skiljer danskt och svenskt system åt på området.

Studie- och yrkesvägledning i Danmark

Studie- och yrkesvägledning kan både du som är under 25 år och du som är lite äldre få. Beroende på din ålder ska du kontakta olika typer av vägledning i Danmark. Här får du ett par tips!

Tillgodoräknande i danska yrkesutbildningar

Om du har genomgått en relevant utbildning eller har relevant yrkeserfarenhet, kan du ansöka om att få dina meriter tillgodoräknade i din nya utbildning - på danska: ”godskrevet”, eller att man får "merit".