Kort om universitetsutbildning i Danmark

Danska universitetsutbildningar kallas ibland för ”lange videregående uddannelser” och motsvarar utbildningarna inom det svenska högskole- och universitetssystemet.

Hela utbildningsprogram på danskt universitet

Det finns vissa skillnader mellan eftergymnasiala utbildningar i Danmark och Sverige. Exempelvis finns inte systemet med kurser och poäng i Danmark. Utbildningarna mäts i stället i "årsværk", och är ofta uppbyggda som hela utbildningsprogram. Blir man antagen till en utbildning läser man helt enkelt alla de kurser som det programmet omfattar.

 

Universiteten erbjuder 3-åriga bacheloruddannelser och 2-åriga kandidatuddannelser. Kandidatuddannelserne är en påbyggand till en bachelor. Totalt sett kan därför en universitetsutbildning ta upp till 5 år. Därefter kan man söka en tjänst som forskare eller ta en doktorsexamen.

Kreativa utbildningar i Danmark

Precis som i Sverige har vissa danska universitetsutbildningar inom det kreativa området sina egna utbildningsinstitutioner. Detta gäller till exempel arkitekt-, musiker-, film- och teaterutbildningar. Dessa utbildningar kan du läsa om på Uddannelsesguiden.