Universitet och högskola i Danmark

Kort om universitetsutbildning i Danmark

Danska universitetsutbildningar kallas ibland för ”lange videregående uddannelser” och motsvarar utbildningarna inom det svenska högskole- och universitetssystemet.

Antagning till ett danskt universitet

Har du blivit antagen till ett danskt universitet? Eller funderar du på hur du skulle kunna bli antagen? Som svensk medborgare har du rätt att söka utbildning på ett danskt universitet och läsa på en dansk utbildning på samma v...

Eftergymnasiala yrkesutbildningar i Danmark

I Danmark finns det flera olika typer av eftergymnasiala utbildningar. Förutom de långa akademiska utbildningarna, finns det kortare och yrkesinriktade utbildningar: "erhvervsakademiuddannelser" och "professionsbacheloruddannel...

Erhvervsakademiuddannelser - dansk högskoleutbildning

En ”erhvervsakademiuddannelse” varar oftast två år och innehåller ett halvårs praktik i ett företag. Utbildningarna är på 120 ECTS (poäng) och kan jämföras med de tvååriga svenska högskoleutbildningarna.

Professionsbacheloruddannelse

En dansk ”professionsbacheloruddannelse” varar oftast 3 ½ år och ger dig 210 ECTS (poäng). De är yrkesinriktade och den praktiska delen får du genom praktik på ett relevant företag. Utbildningarna går att jämföra med de svenska...

Stipendier och program vid studier i nordiska länder

Danmark och Sverige är med i olika program som styrs av bland annat EU och Nordiska Ministerrådet. Programmen ger stipendier och bidrag till unga som gärna vill utbilda sig eller praktisera i ett annat nordiskt eller europeiskt...