Vi använder cookies på oresunddirekt.se På oresunddirekt.se använder vi cookies för att ge dig som användare en bra upplevelse och för att insamla statistik i syfte att förbättra användarupplevelsen på hemsidan. Om du klickar dig vidare på sidan accepterar du samtidigt vår cookie- och integritetspolicy.

Läs mer

Tågresor till Danmark när du studerar

Om du ska pendla över Öresund för att gå på en utbildning finns det möjlighet att få rabatt på dina tågresor. Vilken typ av rabatt du kan få beror på vilken typ av utbildning du ska gå på.

Om du studerar på en dansk eftergymnasial utbildning

Du som ska studera eller redan studerar på en eftergymnasial utbildning i Danmark kan skaffa Skånetrafikens periodkort Jojo Student Öresund. Det ger ca 30% rabatt till dig som studerar på en eftergymnasial utbildning i Danmark på minst halvtid under minst 10 sammanhängande veckor under termin. För att kunna skaffa kortet behöver du ha studiemedel från CSN eller ett intyg från den danska skolan, som beskriver den danska utbildningen. Du kan också skaffa Jojo-kortet om du är svensk och bor i Danmark men studerar i Sverige.

 

Läs mer om vad som gäller och vilka vilkor du måste uppfylla för att kunna skaffa Jojo Student Öresund på Skånetrafikens hemsida.

Kom ihåg att det inte går att få rabatt på danska tågbiljetter (DSB) med svenska studiekort eller intyg. Om du vill ha Skånetrafikens rabatt måste du alltså köpa din biljett eller ditt kort i Sverige.

Du kan också i vissa fall välja att få rabatt från den danska sidan. Men det kräver att du har danskt studiestöd, SU, till din utbildning istället för studiemedel från CSN. Det danska kortet kallas ett Ungdomskortet. Läs mer om villkoren på ungdomskort.dk

Om du studerar på en lärlingsutbildning eller gymnasieutbildning i Danmark

Du som ska studera eller redan studerar på en dansk lärlingsutbildning eller annan utbildning på gymnasienivå kan du få rabatt på dina tågresor över sundet, även om du inte har danskt studiemedel, SU. Det danska tågbolaget DSB erbjuder nämligen ett rabatt till elever på danska "ungdomsuddannelser". Läs mer om villkoren på ungdomskort.dk.

Kom ihåg: att till och med vårterminen det år du fyller 20 har du möjlighet att få dina resor till en dansk "ungdomsuddannelse" betald av din svenska kommun.