Sök jobb i Danmark med svensk a-kassa

Om du är intresserad av att flytta över sundet och söka jobb i Danmark, så kan du ansöka om att ta med dig din svenska a-kassa i upp till tre månader.

Ansök om att ta med svensk a-kassa när du söker jobb i Danmark

Med hjälp av EU's regler om personers fria rörlighet och en gemensam arbetsmarknad, är det alltså möjligt att ta med sig sin a-kassa till ett annat land för att söka arbete där i en begränsad tid. För att ansöka om detta intyg behöver du en U2-blankett som du kan hitta på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) hemsida, iaf.se.

Villkor för att få svensk a-kassa i Danmark


Du ska vara uppmärksam på att om du inte fått jobb, så måste du flytta tillbaka till Sverige igen och anmäla dig på Arbetsförmedlingen innan slutet på tremånadersperioden, för att inte mista rätten till fortsatt ersättning från a-kassan.

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).