Arbetstillstånd i Danmark - EU-medborgare/icke EU-medborgare

Om du är svensk medborgare behöver du inte arbetstillstånd för att jobba i Danmark. Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU har du inte automatiskt rätt att flytta och/eller arbeta i ett annat EU-land.

Medborgare från Norden eller EU-länderna/EES

Om du är svensk medborgare har du rätt att arbeta i andra EU-länder som till exempel Danmark. Du behöver därmed inget arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att flytta till eller jobba i Danmark. Om du flyttar och stannar i mer än tre månader kan du behöva söka om ett så kallat opholdsdokument hos Statsforvaltningen eller International Citizen Service i Köpenhamn. Du ska då kunna visa upp anställningsbevis eller en bekräftelse på anställning från arbetsgivaren.

Du kan i princip ta ett arbete inom de flesta yrken. Det finns dock vissa yrken där man kan kräva att du är medborgare i landet. Det kan röra sig om vissa tjänster inom polisen, domstolarna, försvaret och statsförvaltningen.

Medborgare från ett land utanför EU

Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU, behöver du ha ett utfärdat uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att arbeta i eller flytta till Danmark.