Arbeta i två länder

Socialförsäkring vid arbete i Danmark och Sverige

En person kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där du fysiskt utför ditt arbete. Arbetar du samtidigt både Danmark och Sverige beror din socialförsäkringstillhörighet på hur mycket du arbetar...

Socialförsäkring om du jobbar eller flyttar till Danmark

Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att man har rätt till bidrag som föräldrapenning, sjukpenning och andra ersättningar i det landet. Jobbar du heltid i Danmark och bor i Sverige följer du huvudregeln om att du är soci...