Arbeta i två länder

Socialförsäkring vid arbete i Danmark och Sverige

Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där du fysiskt utför ditt arbete. Arbetar du samtidigt både Danmark och Sverige beror din socialförsäkringstillhörighet på hur mycket du arbetar i res...

Socialförsäkring om du jobbar eller flyttar till Danmark

Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att man har rätt till bidrag som föräldrapenning, sjukpenning och andra ersättningar i det landet. Jobbar du heltid i Danmark och bor i Sverige följer du huvudregeln om att du är soci...