Uppsagd i Danmark, bosatt i Sverige - vad göra?

Om du är bosatt i Sverige och blir uppsagd från din danska arbetsplats, ska du - på din första arbetslösa dag - anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Om du blir uppsagd i Danmark ska du återgå till svensk a-kassa

Som anställd i Danmark är du omfattad av danska arbetsmarknadsregler och arbetslöshetsförsäkring. Men den dag då du blir heltidsarbetlös, är det ditt bostadsland som övertar ansvaret. Då är det med andra ord svenska regler som gäller i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen. Du ska anmäla dig till Arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag och om du är medlem av en a-kassa så ska du även anmäla dig till din svenska a-kassa. 

Danska villkor för deltidsarbetslösa
Om du blir deltidsarbetslös ska du anmäla detta till arbetsförmedlingen i arbetslandet, dvs i Danmark. Om du är medlem av en dansk a-kassa, så fortsätter du även med det och får kompletterande ersättning från a-kassan.

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).