Semester när du jobbar i Danmark

Om du jobbar i Danmark omfattas du av den den danska semesterlagstiftningen - ferieloven. Du har rätt till fem veckors semester och du ska bland annat vara uppmärksam på att det danska semesteråret löper från 1 maj i år till 30 april nästa år.

Viktiga skillnader mellan svenska och danska semesterregler:

  • I Sverige tar du oftast ut semestern under tiden du jobbar upp den.
  • I Danmark tar du ut semestern i efterhand.
  • Svenskar som börjar jobba i Danmark, har i utgångsläget inte rätt till betald semester det första året.
  • Avslutas anställningen i Danmark, har du rätt att få semestern utbelad (den du tjänat in men inte tagit ut).

Rätt till fem veckors semester när du jobbar i Danmark

Om du arbetar i Danmark omfattas du av den danska semesterlagstiftningen, "ferieloven". Semesterlagen ger alla löntagare rätt till fem veckors semester. Men rätten till semester betyder inte att du automatiskt har rätt att få lön under semestern. Semesterlagen är en så kallad minimilag - du kan alltid avtala något bättre än det semesterlagen säger, men aldrig något sämre.

Omsorgsdagar och feriefridagar

Det är arbetsgivarens plikt att betala ut semesterersättning och det är löntagarens plikt att ta ut den semester som semesterpengarna räcker till. På vissa arbetsplatser finns också avtal som ger rätt till så kallade omsorgsdagar och feriefridagar. Det är extra lediga dagar som du kan ta ut utöver dina semesterdagar. Hör med din arbetsgivare vilka avtal som gäller på din arbetsplats.

Danskt ferieår från 1 maj i år till 30 april nästa år

Det danska så kallade "ferieåret" löper mellan den 1 maj till 30 april. Däremot tjänar du in din semester under ett kalenderår (1 januari - 31 december). Antalet semesterdagar du kan ta ut, 'förnyas' alltså inte förrän den 1 maj. Det vill säga att en person som blev anställd i Danmark den 1 mars kommer att tjäna upp semesterdagar under 10 månader och får sedan ta ut dessa dagar efter 1 maj nästkommande år.

Hur tar man ut semester?

  • Du beställer dina semesterpengar, "feriepenge" genom att logga in med ditt NemID på borger.dk. Där kan du även se hur många semesterdagar du har tillgodo.
  • Om du saknar NemID kan du beställa din semesterersättning/feriepenge via en blankett på borger.dk.
  • Vissa arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen kan även vara anslutna till Feriefonden.
  • Vissa arbetsgivare administrerar själv din semester istället för Feriekonto.

Skaffa ett NemKonto - så att din semesterersättning kan betalas ut

Din semesterersättning/feriepengar ska som regel betalas in på ett danskt så kallat NemKonto. Ett NemKonto är ett av dina vanliga bankkonton, som främst det offentliga använder när de ska betala ut pengar till dig. Det kan vara om du får tillbaka på skatten, ska motta barnbidrag eller till exempel pension. Vill du upprätta ett NemKonto kan du fråga din danska bank eller läsa om hur det går till på nemkonto.dk.

Semester - om du slutar jobba i Danmark

Om du som svensk inte längre vill jobba i Danmark, har du rätt att få ut de feriepenge du sparat och inte använt. I de flesta fall måste du själv kontakta Feriekonto, eftersom de inte automatiskt får adressupplysningar på personer som inte är folkbokförda i Danmark. På borger.dk kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Bra att veta: du ska komma ihåg att ansöka om feriepengarna senast 6 månader efter du slutat ditt arbete och evt. avanmält dig från folkeregistret. Annars kan du gå miste om dina feriepengar.