Anställningsvillkor

Danskt anställningsavtal

Få en kort inblick i vad som bör ingå i ett danskt anställningsavtal och tips om lönförhandling. Ibland skrivs anställningsavtalen i Danmark mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, utan inblandning av fackförbund.

Lön i Danmark

Flera faktorer påverkar vilken lön du får i Danmark. Det har till exempel betydelse om du är privat eller offentligt anställd. Löneförmåner och pensionsinbetalningar påverkar också hur attraktiv din lön är.

Sjukfrånvaro och sjukpenning i Danmark

När du jobbar i Danmark har du inget karensavdrag när du blir sjuk. Läs om din rätt till full lön under sjukdom och när du har rätt till dansk sjukpenning - sygedagpenge.

Semester när du jobbar i Danmark

Om du jobbar i Danmark omfattas du av den den danska semesterlagstiftningen - ferieloven. Du har rätt till fem veckors semester och du ska bland annat vara uppmärksam på att det danska semesteråret löper från 1 maj i år till 30...

Uppsagd när du jobbar i Danmark

Vad händer om du blir uppsagd när du jobbar i Danmark? Hur lång varselperiod en arbetsgivare ska ge en arbetstagare vid uppsägning, beror på de fackliga avtalen.

Uppsagd i Danmark, bosatt i Sverige - vad göra?

Om du är bosatt i Sverige och blir uppsagd från din danska arbetsplats, ska du - på din första arbetslösa dag - anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Uppsagd under föräldraledighet när du jobbar i Danmark

Vem ska du meddela om din anställning i Danmark upphör, medan du bor i Sverige och får föräldrapenning från Danmark? Och vem ska du meddela om din anställning i Sverige upphör, medan du bor i Danmark och får föräldrapenning frå...