Medlemskap i dansk fackförening

Jobbar du i Danmark kan du, trots att du bor i Sverige, vara medlem i en dansk fackförening. Viktigt att veta är att en svensk fackförening inte kan hjälpa dig med dina danska arbetsvillkor.

Normalt väljer du att bli medlem i en fackförening inom det yrkesområde som du tillhör. Arbetar du till exempel inom handelssektorn i huvudstadsområdet på dansk sida, kan du exempelvis kontakta HK Handel Hovedstaden. Det är en av de fackföreningar som sätter ramarna för arbetsvillkoren i butiker och inom grossistområdet. Innan du beslutar dig för vilken fackförening du ska välja är det alltid bra att undersöka vilka villkor de erbjuder sina medlemmar.

Notera att en svensk fackförening aldrig kan hjälpa dig i en situation som uppstår på den danska arbetsmarknaden. 

De flesta fackföreningar i Danmark har ett lokalkontor, där medlemmar kan få råd och vägledning om arbete och sociala förhållanden. Den lokala fackföreningen är knuten till ett fackförbund, som i sin tur är knuten till en huvudorganisation. Fackförbundet och huvudorganisationen deltar bland annat i förhandlingar om generella löneramar och arbetsförhållanden.

Facket kan hjälpa dig som är medlem

Om du funderar på om du ska bli medlem i en dansk fackförening eller inte, så finns det ett par saker som kan vara bra att överväga innan du beslutar dig. Om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare och inte har stöd av en fackförening, så står du ganska ensam. Du kan självfallet alltid ta hjälp av en advokat, men det kan i vissa fall bli dyrare.

En fackförening kan även ge råd och stöd till dig som är ny på den danska arbetsmarknaden, plus att du kan luta dig emot deras årliga lönestatistik för ditt yrkesområde. Dessutom är fackföreningsavgiften avdragsgill i den danska deklarationen (årsopgørelsen).

 

De fackliga huvudorganisationerna i Danmark är Landsorganisationen i Danmark (LO), Funktionærernes og Tjenstemændenes Fællesråd (FTF) som motsvaras av TCO i Sverige, och Akademikernes Centralorganisation (AC) som motsvaras av SACO i Sverige. Du kan läsa mer om dem på respektive organisations webbplats: