Kort om danska fackföreningar

Danska fackföreningar kan delas in i de så kallade gula fackföreningarna som inte är med i en centralorganisation och de traditionella fackföreningarna. Här får du en kort introduktion samt länkar till prisjämförelser av danska fackföreningar.

En dansk fackförening består, precis som i Sverige, av en sammanslutning av lönmottagare inom samma bransch eller yrkesområde. Fackföreningarna ingår i större förbund (fagforbund, fagorganisation/faglig organisation). De förhandlar lön- och anställningsvillkor på vägnar av deras medlemmar. Dessutom rekryterar de och utbildar förtroendemän, ger råd till deras medlemmar angående yrkesmässiga- och personliga problem på arbetsplatserna.

Traditionella och gula fackföreningar

En gul fackförening - ett gult fagforbund - organiserar lönmottagare och egenföretagare inom flera olika yrkesområden i en och samma fackförening och är inte med i en centralorganisation. 

Skillnaden mellan gula fackföreningar och traditionella fackföreningar:

  • Gula fackföreningar förhandlar oftast inte avtal med arbetsgivare
  • Traditionella fackföreningar förhandlar avtal för deras medlemmar (löntagarna)
  • Traditionella fackföreningar organiserar deras medlemmar i olika centralorganisationer - allt efter yrkesområde och bransch

Gula föreningar utan huvudorganisation:
Business Danmark, Det Faglige Hus, Frie Funktionærer, Kristelig Fagforening (KRIFA), Lederne.

Facklig huvudorganisation i Danmark

Fackförbunden är anslutna till en facklig huvudorganisation. De ansvarar till exempel för förhandlingar om övergripande villkor för arbete och lön.


De tre huvudorganisationerna i Danmark är: