A-kassa & fackförening

Kort om danska a-kassor

A-kassorna i Danmark erbjuder en rad tjänster till sina medlemmar, förutom att betala ut arbetslöshetsersättning. Här får du en kort introduktion till ämnet och bra länkar till listor över danska a-kassor.

Medlem i dansk a-kassa - om du jobbar i Danmark

Om du bor i Sverige, men börjar arbeta i Danmark, och vill vara med i en a-kassa ska du vara medlem i en a-kassa i Danmark. Det är i så fall viktigt att du anmäler dig till en dansk a-kassa redan på din första arbetsdag.

Dansk a-kassa - om du bor i Danmark

Ersättningen från a-kassan är generellt högre i Danmark än i Sverige. Kraven för ersättning är någorlunda de samma, däremot finns det i Danmark ingen grundersättning på samma sätt som i Sverige.

Sök jobb i Danmark med svensk a-kassa

Om du är intresserad av att flytta över sundet och söka jobb i Danmark, så kan du ansöka om att ta med dig din svenska a-kassa i upp till tre månader.

Kort om danska fackföreningar

Danska fackföreningar kan delas in i de så kallade gula fackföreningarna som inte är med i en centralorganisation och de traditionella fackföreningarna. Här får du en kort introduktion samt länkar till prisjämförelser av danska...

Medlemskap i dansk fackförening

Jobbar du i Danmark kan du, trots att du bor i Sverige, vara medlem i en dansk fackförening. Viktigt att veta är att en svensk fackförening inte kan hjälpa dig med dina danska arbetsvillkor.