Slutat jobba i Danmark - bra att veta

Denna guide är för dig som bor i Sverige och blivit uppsagd eller kommer att sluta jobba i Danmark då du valt att själv säga upp din danska anställning. Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.Slutat jobba i Danmark

1. Anmäl dig till a-kassan och byt fackförbund

Om du bor i Sverige, har pendlat till ditt arbete i Danmark och ska eller har slutat jobba i Danmark är det viktigt att du flyttar din a-kassa till Sverige din första arbetslösa dag. Om du har ett nytt arbete i Sverige dagen efter ditt danska arbete har upphört ska du bli medlem i en svensk a-kassa din första anställningsdag i Sverige. Det är viktigt att det inte blir ett glapp i ditt medlemskap. 
 

Du går med i en a-kassa kopplat till jobbet i Sverige. Om du skulle vara arbetslös så går du med i den svenska a-kassa som motsvarar din danska och det jobbet som du har haft i Danmark. Från din danska a-kassa behöver du ett intyg som heter "PD U1". Det är din danska a-kassa som utfärdar det. Ansökningsblankett för detta hittar du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hemsida. Har du inte varit medlem i dansk a-kassa är det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Danmark som också utfärdar intyget. Om du önskar hjälp att få intyget kan den svenska a-kassan hjälpa dig med det.

När du har fått ditt medlemskap bekräftat i den svenska a-kassan säger du upp medlemskapet i den danska a-kassan. 

Det är viktigt att du inte får något glapp mellan ditt svenska och danska medlemskap i a-kassan. Då finns det risk att du inte kan tillgodoräkna dig din upparbetade medlemsperiod från din danska a-kassa, vilket kan påverka din möjlighet att få inkomstbaserad arbetslöshetsersättning vid eventuell arbetslöshet. Skulle du inte ha varit medlem i dansk a-kassa har du möjlighet att gå med i en svensk a-kassa din första arbetsdag alternativt din första arbetslösa dag om du så önskar.

 

Att byta fackförbund

Om du har varit medlem i ett danskt fackförbund under tiden du arbetade i Danmark och önskar fortsätta vara medlem i facket, så ska du flytta ditt medlemskap till ett svenskt fackförbund. Vet du inte vilket fackförbund du ska välja? Här kommer en översikt över svenska fackförbund.

2. Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen om du blivit arbetslös

Om du bor i Sverige, har pendlat till ditt arbete i Danmark och har eller kommer att bli arbetssökande efter ditt arbete är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. För att du ska kunna få arbetslöshetsersättning är det ett krav att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om hur du ska göra för att skriva in dig.

3. KONTROLLERA DIN SOCIALFÖRSÄKRING

Om ditt arbete upphör i Danmark och du har fått barnbidrag eller andra förmåner från Danmark så ska du ta kontakt med Udbetaling Danmark för att meddela att ditt arbete har upphört i Danmark.

Du ska också ta kontakt med Försäkringskassan för att meddela att du inte längre arbetar i Danmark. Har du frågor om detta kan du kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö.

4. Kontakta danska Skattestyrelsen

Om du inte ska arbeta i Danmark längre, ska du meddela Skattestyrelsen på telefonnummer +45 7222 2892. Du behöver inte meddela svenska Skatteverket att du slutat arbeta i Danmark.

 

Kom ihåg att meddela danska Skattestyrelsen om du byter adress i Sverige eftersom det inte sker automatiskt från Sverige. Du kan göra det via brev eller mejl. 

5. Kom ihåg ditt Feriekonto i Danmark

Om du slutar att arbeta i Danmark kan det vara så att du har pengar kvar på ditt feriekonto. För att få dessa utbetalda måste du själv kontakta Feriekonto. Om du inte gör det inom 6 månader går du miste om pengarna. (Feriekonto använder pengarna till att hjälpa danska familjer som inte själv kan finansiera semester inom Danmark.) Du kan logga in på Feriekonto med hjälp av ditt NemID.

6. Behåll ditt danska bankkonto

Du ska inte avsluta ditt danska bankkonto när du slutar arbeta i Danmark. Du kan behöva detta för eventuella utbetalningar från danska Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark och Feriekonto. Har du avslutat ditt konto och ska motta en utbetalning är det en omständlig process och tar ca 3 månader innan du får dina pengar.

7. Uppsagd under föräldraledighet - fördjupad information