Fått jobb i Danmark - detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark? Här kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.Jobba i Danmark

1. Ditt anställningsavtal - vad ingår?

Din arbetsgivare är skyldig att upplysa om avtal på arbetsplatsen, arbetstider, starttidpunkt, semester och uppsägning. Om det finns ett fackligt avtal ska din arbetsgivare upplysa om det. Många som arbetar i Danmark är anställda utifrån den danska funktionærloven. Den fungerar som ett kollektivavtal och innehåller lagar kring anställningsförhållandet när det gäller bland annat uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens- och kundklausuler. Hör gärna med din arbetsgivare om du är anställd utifrån funktionærloven.

Fem så kallade "feriefridagar" och en sjätte semestervecka finns hos många arbetsgivare. Det är dock inte lagstiftat så kolla med din arbetsgivare hur det ser ut på din arbetsplats. Detsamma gäller så kallade "omsorgsdage" som offentligt anställda har rätt till om de har barn under sju år (2 omsorgsdage per barn/per år). Har du barn kan det vara en bra idé att kolla om du har rätt till omsorgsdage - även som privatanställd.
   
Läs mer om danskt anställningsavtal.

2. Ordna med skatt och danskt skattepersonnummer

Det första du bör göra när du har fått jobb i Danmark är att kontakta danska Skattestyrelsen. Alla som arbetar i Danmark ska ha ett skattepersonnummer. Läs vår artikel CPR-nummer (danskt personnummer) för att få en utförlig vägledning till hur du ska gå tillväga för att få CPR-nummer snabbast möjligt. 

Om din arbetsgivare ber om att få ett CPR-nummer av dig för att kunna upprätta ett anställningsavtal, så får du förklara att du behöver ett anställningsavtal för att få ett CPR-nummer av Skattestyrelsen. Din arbetsgivare kan skriva ett preliminärt anställningsavtal till dig, utan personnummer, som du sedan kan använda när du skickar in CPR-nummeransökan till Skattestyrelsen. När du sedan har fått ett CPR-nummer kan din arbetsgivare skriva det permanenta avtalet med ditt nya CPR-nummer.

3. Anmäl dig till dansk a-kassa och fackförening

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark så ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i Danmark. Det gäller både hel- och deltidsarbete. Anmäl dig till en dansk a-kassa redan första arbetsdagen i Danmark. Om du är försäkrad i fel land så betraktas du nämligen som oförsäkrad.

 

Om du vill vara med i en fackförening så ska du också byta till en dansk sådan. Din svenska fackförening kan nämligen inte hjälpa dig i ärenden som rör den danska arbetsmarknaden. Läs mer om a-kassa och fackförening i Danmark. 

4. Beställ ett "særligt sundhedskort"

När du börjar arbeta i Danmark så har du också rätt att använda dig av den danska sjukvården. För att kunna gå till läkaren i Danmark behöver du ett så kallat "særligt sundhedskort". Det "særlige sundhedskort" du får som pendlare är ett plastkort med dina födelsedata samt ditt danska CPR-nummer på. Det ger dig rätt till att använda den danska sjukvården på lika villkor som alla danska medborgare även om du inte är folkbokförd i Danmark. 


Vem har rätt till det særlige sundhedskort?

Du kan få det særlige sundhedskort (som är gratis) om du inte bor i Danmark men är socialförsäkrad där. 


Hur ansöker man om det særlige sundhedskort?

Du ansöker via digitalt formulär på borger.dk/særligt sundhedskort

Du kan bli ombedd att bifoga olika dokument (beror lite på din situation) som:

  • kopior av de tre senaste lönespecifikationerna, där ditt danska CPR-nummer framgår
  • samt en kopia av ditt anställningskontrakt. 

 

Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark har du fortfarande rätt till svensk tandvård, men du ska ansöka om ett särskilt intyg från Försäkringskassan. Läs mer i artikeln Tandläkare när du arbetar i Danmark.

5. Öppna bankkonto i en dansk bank

När du börjar jobba i Danmark måste du upprätta ett danskt bankkonto för att kunna få din lön utbetald. Gör detta så fort som möjligt när du har fått ditt CPR-nummer, då det ofta tar lite tid för löneadministratören att lägga in dig i systemet.

 

Många banker erbjuder i dag bra lösningar för pendlare, så kallade brokonton. Läs mer i artikeln "Bankkonto för pendlare".

 

Ditt danska konto blir samtidigt ditt NemKonto i Danmark. Prata med din danska bank, så att det bankkonto som du upprättar för utbetalning av lön även är ett NemKonto.

 

6. NEMID - En inloggning till allt

Många av dina personliga upplysningar behöver du tillgång till digitalt hos olika danska myndigheter och privata aktörer. För att få tillgång till det ska du ha en säker inloggning till de olika sajterna som kräver NemID. Med NemID har du en personlig digital signatur, som du kan använda i såväl din bank, a-kassa och försäkringssällskap som till Skattestyrelsen och borger.dk. NemID består av ett användar-ID, ett lösenord och ett nyckelkort. Du kan använda NemID på alla datorer, men du måste alltid ha ditt nyckelkort tillgängligt. 

Du kan upprätta NemID via din danska bank. Tänk på att det ska vara ett NemID med "offentlig digital signatur" så att du kan använda det hos alla myndigheter. Du kan även upprätta NemID genom att besöka att ett borgerservicekontor. Kom ihåg att ta med ett intyg som bekräftar ditt danska CPR nummer. Det kan t.ex vara din årsopgørelse, ett sundhedskort eller en lönespecifikation. Dessutom ska du ta med din svenska legitimation med foto - t.ex ditt pass. 

 

  • Läs mer om hur du skaffar och använder NemID i vår artikel: Danskt NemID

7. Undersök dina pensionsavtal

Var uppmärksam på att det är stora skillnader på det svenska och danska pensionssytemet. När du börjar att arbeta i Danmark så intjänar du viss pension i Danmark, både offentlig och i vissa fall arbetsgivarfinansierad. Undersök hur pensionsavtalen ser ut på din arbetsplats. Det är nämligen inte alla danska arbetsgivare som har pensionsavtal och då får du själv pensionsspara - om du önskar det. Läs mer i kapitlet "Pension".

8. Undersök avtalen för föräldraledighet på din arbetsplats

Arbetar du i Danmark har du rätt till föräldraledighet och ekonomisk ersättning enligt samma villkor som boende i Danmark. Beroende på vilka fackliga avtal som finns på arbetsplatsen, får du antingen lön från din arbetsgivare eller föräldrapenning från kommunen. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller på din arbetsplats. Läs mer i kapitlet "Föräldraledighet".

 

9. Kontakta Försäkringskassan

Glöm inte kontakta Försäkringskassan när du fått arbete i Danmark. Din socialförsäkring bestäms av vilket land du arbetar i och om du bara arbetar i Danmark är det där du ska vara socialförsäkrad. Detta kan ha betydelse för vilka förmåner du har rätt till. Arbetar du i både Sverige och Danmark men bor i Sverige ska Försäkringskassan utreda i vilket land du ska vara socialförsäkrad, för man kan bara vara socialförsäkrad i ett land. Om du bor i Danmark och arbetar i båda länderna är det istället Udbetaling Danmark som ska avgöra vilket land du ska vara socialförsäkrad i.

Läs mer i kapitlet "Arbeta i två länder".

10. Kom ihåg ditt pass eller ID-kort

När du börjar pendla till Danmark ska du komma ihåg att ta med ditt svenska pass eller ID-kort om du är svensk medborgare. Den svenska regeringen har infört förstärkt gränskontroll vid inresa till Sverige. Kör du själv över Öresundsbron sker gränskontrollen vid betalstationen på Lernacken i Sverige. Reser du med Öresundståg sker gränskontrollen på Hyllie Station. För resande med färja mellan Helsingör och Helsingborg samt Gråhundbuss, Netbus eller busslinje 999 över Öresundsbron utför svenska polisen gränskontrollen i anslutning av inresa till Sverige. Läs mer i artikeln ID-kontroll i Danmark vid resa mot Sverige.

11. Rätta din Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen är en preliminär uppskattning för din förväntade inkomst och skatt under året.
Jobbar du i Danmark och betalar skatt där, ska du se till så att din forskudsopgørelse stämmer överens med den inkomst, skatt och de avdrag du förväntas få under inkomståret. När du är skatteregistrerad finns din forskudsopgørelse online i ”Tast Selv” där du loggar in på Skat.dk.
Forskudsopgørelsen bygger på de upplysningar som Skattestyrelsen har om dig, om du tidigare har haft inkomst i Danmark. Om din ekonomi har ändrat sig, eller om du inte har några uppgifter sedan tidigare, bör du gå in och ange de riktiga uppgifterna i din forskudsopgørelse. Detta ska du göra för att din skatt ska bli rätt och du undgår att betala restskatt.
Om du går in och rättar i din forskudsopgørelse uppdateras också samtidigt ditt digitala skattekort, som din arbetsgivare sedan kan hämta ner från Skat.dk.

Läs mer i vår artikel: Forskudsopgørelsen