Grundskola - folkeskole i Danmark

Det vanligaste är att barnen i Danmark går i den kommunala grundskolan, den så kallade folkeskolen. Det finns också möjlighet att gå i en privatskola - en fri grundskola.

Förskoleklass

Den allmänna grundskolan i Danmark - folkeskolen - består av en 1-årig förskoleklass, en 9-årig grundskola och en 1-årig frivillig 10:e klass.

Grundskolans mål i Danmark

Målet med grundskolan är att ge eleverna kunskap samt att förbereda dem till rollen som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkeskolan arbetar i nära samarbete med föräldrarna och man tar utgångspunkt i varje elevs kunskaper och önskningar.

Skolmat

En skillnad mellan den danska och den svenska skolan är att danska barn inte erbjuds gratis lunch i skolan. Vissa skolor erbjuder skolmat mot betalning, men det vanligaste är att barnen har med sig mat hemifrån, en så kallad "madpakke". 

Bor i Sverige - gå i skolan i Danmark?

Bor ditt barn i Sverige gäller den svenska skolplikten. Din hemkommun måste därför godkänna att barnet går i skola i Danmark. Kontakta den kommun det gäller för att höra vilka regler de har. Det finns kommuner som tillåter detta under speciella omständigheter. Det kan till exempel vara om ni har bott i Danmark och barnet är på väg att avsluta ett skolår eller går i en specialskola av något slag.