Förskoleklass - obligatorisk børnehaveklasse

Den danska motsvarigheten till svensk förskoleklass heter børnehaveklasse och är barnets första möte med den danska skolan. I Danmark är det obligatoriskt att gå i förskoleklass.

Obligatorisk förskoleklass i Danmark

Grundskolan i Danmark (folkeskolen) är 10-årig och består av en förskoleklass och årskurs 1–9. Dessutom kan man gå en frivillig, ettårig 10:e klass. Som utgångspunkt ska barnet starta skolan det år han/hon fyller sex år. När det är dags att skriva in ditt barn till skolstart, får du ett brev från din kommun. Tillsammans med skolpersonal, kan man som föräldrar ansöka om en eventuell tidig eller sen start - beroende på barnets mognadsgrad. 

  • Mer information om inskrivning i skolan på borger.dk.

Syftet med förskoleklassen är att under ett år långsamt vänja barnen vid skolmiljön och ge dem grundläggande kunskap. Till exempel får barnen lära sig om siffror och bokstäver och lyssna på och återberätta en historia. Hur långa dagar barnen har i förskoleklassen varierar från kommun till kommun, men 30 timmar per vecka är vanligt.

 

Vill du ha mer information, kan du kontakta skolförvaltningen i din danska kommun eller det danska Undervisningsministeriet.