Skola och barnomsorg

Förskola i Danmark

Om du bor i Danmark, kan du välja mellan en rad olika passningsalternativ när ditt barn är under 3 år. Runt 3 års ålder börjar barnet vanligtvis i förskola – det som kallas børnehave.

Förskoleklass - obligatorisk børnehaveklasse

Den danska motsvarigheten till svensk förskoleklass heter børnehaveklasse och är barnets första möte med den danska skolan. I Danmark är det obligatoriskt att gå i förskoleklass.

Grundskola - folkeskole i Danmark

Det vanligaste är att barnen i Danmark går i den kommunala grundskolan, den så kallade folkeskolen. Det finns också möjlighet att gå i en privatskola - en fri grundskola.

Det danska skolsystemet

Här får du en kort introduktion till hur det danska skolsystemet är uppbyggt. Läs om allt från dansk förskoleklass och undervisningsplikt till friskolor och privatskolor i Danmark.

Kalenderår i den danska grundskolan

Kalenderåret för grundskolan i Danmark skiljer sig till viss del från det svenska; t.ex är sommarlovet kortare i Danmark. Här nedan kan du få en översikt för hur skolåret kan se ut i Köpenhamns kommun. Kom dock ihåg att varje s...