Gifta sig i Danmark

Bor ni i Danmark och vill gifta er ska ni först fylla i en så kallad ”ægteskabserklæring”. Alla i Danmark - oavsett kön - kan gifta sig borgerligt eller i den danska folkekirken.Gifta sig i Danmark

Hindersprövning

När kommunen mottagit er "ægteskabserklæring" undersöker de om kraven för att ingå äktenskap uppfylls. Om ni ska gifta er i kyrkan får ni en hindersprövning (prøvelsesattest) från kommunen som ni ska lämna til kyrkan. Ska ni däremot gifta er borgerligt på Rådhuset lämnar inte kommunen ut en hindersprövning, eftersom det är kommunen själv som viger er. Tänk på att hindersprövningen bara är giltig i fyra månader.

Kyrklig vigsel

Om ni vill gifta er i en kyrka ska ni vända er till prästen och den kyrka där ni vill gifta er. Ta med den hindersprövning ni har fått från kommunen. För att ni ska få gifta er i kyrkan krävs det att en av er är medlem i kyrkan.

Borgerlig vigsel

Precis som i Sverige är alternativet till kyrkan att gifta sig borgerligt på rådhuset. Då utförs vigseln av borgmästaren eller en annan person som har fått bemyndigande av borgmästaren. Ni kan själva välja vilken kommun ni vill gifta er i. Kort efter vigseln får ni en vigselattest.

Par av samma kön - från registrerat partnerskap till äktenskap i Danmark

Från den 15 juni 2012 är äktenskapslagen ändrad i Danmark och par av samma kön kan också ingå äktenskap. Detta gör att alla oavsett kön kan välja att gifta sig antingen i rådhuset eller i den danske folkekirke. 

Den tidigare lagen om "registreret partnerskab" gäller inte längre och det är därför inte längre möjligt att ingå registrerat partnerskap i Danmark. Har man redan ingått registrerat partnerskap innan lagen ändrades kan detta omvandlas till äktenskap om dessa två krav uppfylles:

  • Partnerskapet är ingått i Danmark
  • Parterna är eniga om att omvandla partnerskapet till äktenskap

Kontakta den kommun som ni tillhör i Danmark om ni önskar att omvandla registrerat partnerskap till äktenskap.

Kom-ihåg-lista: giftermål i Danmark

  • Oavsett om ni ska gifta er på rådhuset eller i kyrkan, så ska ni fylla i en så kallad ægteskabserklæring som kommunen ska ha
  • Den danska kommunen avgör om ni uppfyller vilkoren för äktenskap
  • Ni behöver en prøvelsesattest från kommunen - hindersprövning - om ni ska vigas i kyrkan. Från att ni mottar den gäller den i 4 månader.