Dop och namngivning i Danmark

I Danmark ska alla barn ha ett namn innan de fyller sex månader. Namnet registreras i den danska folkbokföringen, CPR-registret.

Barnet ska ha ett efternamn och minst ett förnamn. På den danska Ankestyrelses Familieretsafdelings webbplats kan du se aktuella listor med godkända namn.

Barnet kan antingen namnges via digital självbetjäning eller genom att ni fyller i en namngivningsblankett och skickar in den till församlingen där ni är bosatta. Barnet kan också namnges via ett dop i kyrkan eller i ett annat erkänt trossamfund.

Dop i dansk kyrka

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om barnet ska döpas eller ej. Vid önskan om dop i den danska kyrkan avtalas dopet med kyrkans präst. Vid dopet blir då barnet medlem i den danska kyrkan.

Namngivning i Danmark

Önskar ni att inte döpa ert barn kan ni istället namnge barnet. Detta sker primärt genom att ni digitalt fyller i blanketten "navngivning" via digital självbetjäning på Borger.dk. 

Om du inte kan använda dig av NemID, vilket krävs för digital självbetjäning, kan du skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Även detta ska ske innan barnet är sex månader gammalt. Barnets vårdnadshavare ska skriva under blanketten och sedan skicka den till församlingen där modern bor, även om ingen av er är medlem i danska kyrkan.

I det tillfälle ni inte ger barnet ett förnamn innan barnet fyller sex månader riskerar ni böter. Har barnet inte har fått ett efternamn inom samma tidsgräns får det automatiskt mammans efternamn.

 

Läs också våra artiklar härunder: