Gravid när du bor i Danmark

Om du bor i Danmark och blir gravid ska du börja med att kontakta din läkare för att avtala en tid för ett kontrollbesök. Det blir startskottet för en rad gratis graviditetsundersökningar.

Graviditetsundersökning hos läkare, barnmorska och klinik i Danmark

Totalt rekommenderar de danska hälsomyndigheterna att du under din graviditet gör tre besök hos din läkare, sex-åtta besök hos din barnmorska samt minst ett besök på den klinik där du vill föda.

Under din graviditet erbjuds du också fosterdiagnostiska undersökningar. De är till för att se om ditt barn riskerar att födas med handikapp av olika slag. Ett exempel på en sådan undersökning, är ett så kallat nackuppklaringstest (NUPP-test) runt den tolfte veckan. I Danmark kallas det "nakkefoldsscanning". I Danmark erbjuds samtliga kvinnor denna undersökning och inte enbart kvinnor över 35 år.

I Danmark erbjuds man också en sk. "doubletest" som är en del av "nakkefoldscanningen" (NUPP-testen). Doubletesten består av ett blodprov som tas när kvinnan är 8 veckor in i graviditeten. Resultatet är en kombination av kvinnans ålder, resultatet av doubletesten och nakkefoldsscanningen och visar risken för downs syndrom.
 
Det kan också vara att man erbjuder en sk. hjärtskanning av fostret, om läkaren bedömer att man befinner sig i en riskgrupp. Skulle man t.ex. upptäcka ett medfött hjärtfel, kan detta avgöra var du ska föda, då vissa sjukhus är specialiserade i den typen av födslar.

Du kommer generellt att uppleva, att du blir erbjuden fler undersökningar under din graviditet i Danmark, än vad du skulle bli i Sverige. Det är naturligtvis du själv och din partner, som avgör om ni önskar att mottaga erbjudandet om de extra undersökningarna.

Förberedelse inför förlossningen i Danmark

Under graviditetens sista månader kan du delta i förlossningsförberedande kurser. De hålls vanligtvis av din barnmorska och innehållet varierar lite beroende på var i landet du bor. En del sjukhus arrangerar också regelbundna rundvisningar, så att de kommande föräldrarna kan bekanta sig med omgivningarna innan födslen. Visningen inkluderar naturligtvis ett besök på "fødegangen" och säkert på ett par av de olika "fødestuerne".

 

Läs också: Föda barn i Danmark

 

Det är ofta barnmorskan som agerar guide vid dessa visningar, och man har därför goda möjligheter för att få svar på alla de frågor man har av mer praktisk karaktär. Kontakta ditt sjukhus och hör om vilka arrangemang de har inför den kommande födseln.