Föda barn i Danmark

I Danmark väljer de allra flesta att föda barn på sjukhus. Du kan dock välja att föda hemma eller på andra kliniker som är knutna till sjukhuset. Det finns också ett fåtal privata förlossningskliniker.

Föda på sjukhuset i Danmark

Som förstföderska får du oftast stanna ett par dagar på sjukhuset efter födseln. Om födseln gått bra, kan det vara att du flyttas över till ett patienthotell på sjukhusområdet. Här kan man i lugn och ro bo tillsammans med barnet, pappan eller annan nära anhörig. Om personalen uppskattar att mor och barn ska vara under observation, blir båda inlagda på en avdelning på sjukhuset. Om det finns plats kan också pappan övernatta i samma rum.

Föda hemma

Har du önskemål om att föda hemma, är detta också möjligt om graviditeten förlöper normalt. Du kan diskutera fördelar och nackdelar med sk. "hjemmefødsel" med din barnmorska eller läkare. Om man väljer att föda hemma, står man själv för alla praktiska förberedelser såsom lämplig säng, god belysning, lakan och engångsmaterial.

"Ambulant fødsel" på sjukhuset

Om det rör sig om födsel av andra barnet och graviditeten har varit okomplicerad, kommer du troligtvis att föda "ambulant". Det innebär att om födsel och efterföljande amning är helt utan komplikationer, kan du åka hem igen 4-6 timmar efter födseln. Ett sk. utskrivningssamtal, tillsammans med ansvarig barnmorska, är ett viktigt moment vid denna typ av födsel.

2-3 dygn efter födseln ska barnet till två olika undersökningar: man tar ett blodprov i hälen och utför en hörseltest.

Efter hemkomst

  • Om du blivit utskriven ett par timmar efter födseln, ringer din barnmorska dagen efter för att höra hur det går. 
  • Du blir kontaktad av en barnsköterska - en "sundhedsplejerske" - efter ca. en vecka. Sundhedsplejersken kommer på besök i hemmet och väger och mäter barnet. Vid behov, kan man själv avtala fler besök med sundhedsplejersken. 
  • Barnet ska till undersökning hos din egen läkare, ca. 5 veckor efter födseln.
  • Mamman ska till undersökning hos egen läkare, ca. 8 veckor efter födseln.