Föräldraledighet

Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Som anställd i Danmark följer du de danska reglerna när det gäller föräldraledighet och du har rätt till samma ekonomiska bidrag i samband med din föräldraledighet som de som bor i Danmark.

Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

Om ni är en familj där den ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark kan er föräldraledighet fördelas på olika sätt. Länderna använder ett system för att avräkna dagarna.

FAQ - föräldraledighet när en av föräldrarna jobbar i Sverige och en i Danmark

Frågor och svar om föräldraledighet. Vilka regler gäller egentligen när en av föräldrarna arbetar i Danmark och den andra i Sverige?