Föräldraledighet

Föräldraledighet - när du jobbar i Danmark

Som anställd i Danmark följer du de danska reglerna när det gäller föräldraledighet. De kan ge modern rätt till sammanlagt 50 veckors föräldraledighet.

Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

Om ni är en familj där den ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark kan er föräldraledighet fördelas på olika sätt. Länderna använder ett system för att avräkna dagarna.

Föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Om du arbetar i Danmark har du rätt till samma ekonomiska bidrag i samband med din föräldraledighet som de som bor i Danmark.

FAQ - föräldraledighet när mamman och pappan jobbar i Sverige eller Danmark

Frågor och svar om föräldraledighet. Vilka regler gäller egentligen när mamman arbetar i Danmark och pappan i Sverige? Och vad gäller om pappan jobbar i Danmark och mamman i Sverige?